Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Списък на минерали


Списък на минерали

Селектор за бърза навигация
Списъкът следва систематичния ред на Никел-Щрунц (десето издание); имената на видове са обозначени с квадратен булит.

Клас Елементи
Клас Сулфиди и сулфосоли
Клас Халиди
Клас Оксиди и хидроксиди
4.BB.05 Шпинел
4.CB.05 Корунд
4.DA.05 Кварц
4.DA.10 Опал
4.DB.05 Рутил
Клас Карбонати (Нитрати)
5.AB.05 Калцит
Клас Борати
6.CB.20 Хаулит
Клас Сулфати
7.GA.05 Шеелит
Клас Фосфати, арсенати, ванадати
Клас Силикати
9.AD.25 Пироп
9.AD.30 Циркон
9.AE.10 Евклаз
9.AF.15 Кианит
9.AF.35 Топаз
9.BG.05a Епидот
9.BG.10 Цоизит
9.CJ.05 Берил
9.CK.05 Дравит
9.CK.05 Елбаит
9.CK.05 Шерл
9.CK.05 Увит
9.DA.25 Жадеит
9.DG.92 Чароит
9.DP.20 Пренит
9.FA.35 Албит
9.FB.10 Хаюин
9.GB.05 Левцит