Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Содалит


Селектор за бърза навигация

Содалит

Клас: Силикати
Група: Содалит

Разновидности | Имена:

Формиран в нефелинови сиенити и свързаните с тях скални типове; в метасоматизирани варовикови скали и в кухини в изхвърлени вулканични блокове (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: Thomson, T., 1811. A Chemical Analysis of Sodalite, a new Mineral from Greenland — Journal of Natural Philosophy, Chemistry and the Arts 29: 285—292 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Илимаусак, Нарсак, Китаа, Гренландия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: името отразява съдържанието му на натрий.

Разпространение: Боливия: Кочабамба; Германия: района на Айфел; Италия: на Везувий, Монте Сома, Кампания; Канада; Норвегия; Русия: Колски полуостров (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Na8Al6Si6O24Cl2

Основни елементи: кислород (O), натрий (Na), алуминий (Al), силиций (Si), хлор (Cl).

Кристални данни

Кристалография: изометрична — хексатетраедричен. Кристален хабитус: кристалите редки, обикновено додекаедри, до 10 cm; като вградени зърна или масивни. Срастване: по {111}, често, формирайки псевдохексагонални призми от удължението по [111] (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: {110}, слаба (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Arem, 1987: 174). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 174). Твърдост: 5—6 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 2.15—2.4 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: ярко червено-оранжева катодолуминесценция и флуоресценция под ултравиолетова светлина, с жълтеникава фосфоресценция (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял, жълтеникав, зеленикав, светло до тъмносин, червеникав; в тънък участък безцветен до сив (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до маслен (Arem, 1987: 174). Показател на лъчепречупване: 1.478—1.488 — изотропен (Lazzarelli, 2012). Разсейване: 0.018. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0061 — 1.59 ct, Афганистан.


Изглед галерия