Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Паргасит


Селектор за бърза навигация

Паргасит

Клас: Силикати
Група: Амфибол

В скарни, метаморфозирали от силициеви варовици; шисти и амфиболити; също от андезитни вулканични и променени ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Изключително рядък като фасетирани образци.

Оригинално описание: ‘Pargasit’ Pansner, J. H. L., 1815. Korrespondenz — Taschenbuch für die gesammte Mineralogie mit Hinsicht auf die neuesten Entdeckungen 9: 302 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Паргас, регион Югозападна Финландия, Финландия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: по типовото му находище, Паргас, Финландия.

Разпространение: рядко в добри кристали: Австрия: Зауалпе, Каринтия; Италия: на Везувий, Кампания; Пакистан: от Алиабад, долината Хунза; Финландия: Паргас; Швеция (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

NaCa2(Mg4Al)Si6Al2O22(OH)2

Основни елементи: водород (H), кислород (O), натрий (Na), магнезий (Mg), алуминий (Al), силиций (Si), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: като дебели призматични кристали, до 3 cm; зърнести. Срастване: просто или многократно сдвояване {100}, често (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {110}; деления по {100}, {001} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: няма данни. Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 5—6 (Arem, 1987: 144). Плътност: 3.04—3.26 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма (Arem, 1987: 144).

Оптични свойства

Цвят: синкавозелен, сивкавочерен, светлокафяв, яркозелен; в тънък участък много светлокафяв, синьо-зелен (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Arem, 1987: 144). Показател на лъчепречупване: 1.613—1.663 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.02—0.024. Разсейване: няма данни. Плеохроизъм: X = безцветен, зеленикавожълто; Y = светлокафяво, синкавозелено, зелено; Z = светлокафяво, синкавозелено (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

3 образци: 0275 — 0.82 ct, Танзания; 0294 — 0.70 ct, Танзания; 0669 — 0.60 ct, Танзания.


Изглед галерия