Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Еремеевит


Селектор за бърза навигация

Еремеевит

Клас: Борати

Рядък къснохидротермален минерал, образуван в гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.

Оригинално описание: ‘Jéréméiéwite’ Damour, A. A., 1883. Note sur un borate d’alumine cristallisé, de la Sibérie. Nouvelle espèce minérale — Bulletin de la Société Minéralogique de France 6: 20—23 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Соктуй, Нерчинск, Забайкалски край, Русия.

Типов материал: Национален минерално-суровинен университет ‘Горный’, Санкт Петербург, Русия, 412/1 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: в чест на Павел Владимирович Еремеев, руски минералог и кристалограф.

Разпространение: Намибия: кристали с високо ювелирно качество от планината Еронго; Русия: големи кристали от Забайкалски край, Нерчинск, Соктуй; Таджикистан: Памир (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Al6(BO3)5(F,OH)3

Основни елементи: водород (H), бор (B), кислород (O), флуор (F), алуминий (Al).

Кристални данни

Кристалография: хексагонална — бипирамидален. Кристален хабитус: кристалите обикновено са хексагонални призматични {1120}, може да са изострени със сближаващи се форми, с пирамидално {1011} завършване, до 10 cm (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: няма (Arem, 1987: 118). Лом: мидест (Arem, 1987: 118). Издръжливост: няма данни. Твърдост: 6.5—7 (Arem, 1987: 118). Плътност: 3.28—3.31 g/cm3 (Arem, 1987: 118). Луминесценция: няма (Arem, 1987: 118). Други: пиезоелектричен.

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бледо жълтеникавокафяв, светло до тъмносин; безцветен до бледосин при преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Arem, 1987: 118). Показател на лъчепречупване: 1.638—1.65 — анизотропен [едноосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.007—0.009. Разсейване: отчетливо (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: безцветен до бледо синьо-виолетово ако е оцветен (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0586 — 0.14 ct, Намибия, Еронго, планина Еронго.


Изглед галерия