Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Албит


Селектор за бърза навигация

Албит

Клас: Силикати
Група: Фелдшпат

Разновидности | Имена:

Основна съставка на гранити и гранитни пегматити, базалти и в хидротермални и алпийски жили; продукт на калиев метасоматизъм в някои шисти (Anthony et al., 2001—2005).
Андезин — образец 0305
Андезин — образец 0305, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Albit’ Gahn, J. G., Berzelius, J., 1815. Underfökning af nagra i grannskapet af Fahlun funna Fossilier — Afhandlingar i Fysik, Kemi och Mineralogi 4: 180—181 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Финбо, Фалун, лен Даларна, Швеция.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от латинското албус, за бял, характерния му цвят.

Разпространение: Австрия: Цилертал, Тирол; Бразилия: Минас Жерайс; Италия; Канада; Русия: Урал; САЩ; Франция; Швейцария (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

NaAlSi3O8

Основни елементи: кислород (O), натрий (Na), алуминий (Al), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: триклинна — пинакоидален. Кристален хабитус: кристалите често плосковидни, може да бъдат закръглени, до 3 cm; разнопосочни агрегати, зърнести, разцепващи се масивни. Срастване: често около [010]; много други закони (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {001}, много добра по {010}, несъвършена по {110} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 6—6.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 2.6—2.65 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: бял до сив, синкав, зеленикав, червеникав (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.525—1.542 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.008—0.011. Разсейване: слабо (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

18 образци: 0305 — 0.41 ct, без данни за находище; 0306 — 0.41 ct, без данни за находище; 0129 — 0.43 ct, без данни за находище; 0410 — 0.42 ct, без данни за находище; 0331 — 1.34 ct, Демократична република Конго; 0320 — 1.28 ct, Демократична република Конго; 0726 — 0.44 ct, без данни за находище; 0727 — 0.41 ct, без данни за находище; 0267 — 1.54 ct, без точно находище [Африка]; 0342 — 1.57 ct, без точно находище [Африка]; 0345 — 5.90 ct, Демократична република Конго; 0278 — 0.76 ct, без точно находище [Африка]; 0349 — 2.35 ct, без точно находище [Африка]; 0072 — 0.96 ct, Мадагаскар; 0274 — 1.61 ct, Мадагаскар; 0285 — 0.96 ct, Мадагаскар; 0622 — 6.63 ct, без точно находище [Африка]; 0623 — 7.49 ct, без точно находище [Африка].


Изглед галерия