Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Шерл


Селектор за бърза навигация

Шерл

Клас: Силикати
Група: Турмалин

В гранити и гранитни пегматити, високотемпературни хидротермални жили, както и в някои метаморфни скали (Anthony et al., 2001—2005).
Шерл — образец 0222
Шерл — образец 0222, снимка © НПМ

Оригинално описание: неизвестно.

Типово находище: неизвестно.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: вероятно по името на селото, известно днес като Цшорлау (Саксония, Германия).

Разпространение: Афганистан: Лагман; Бразилия: Минас Жерайс; Германия: пл. Харц; Намибия; Русия: Урал (Anthony et al., 2001—2005). В България на Витоша, около Владая.

Химия

Na(Fe2+3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)

Основни елементи: водород (H), бор (B), кислород (O), натрий (Na), алуминий (Al), силиций (Si), желязо (Fe).

Кристални данни

Кристалография: тригонална — дитригонално-пирамидален. Кристален хабитус: кристалите призматични до иглести или може да бъдат сплеснати по [0001], с открояващи се тригонална призма и пирамида, до 1.5 m; често хемиморфни и набраздени; също радиални, влакнести и масивни. Срастване: рядко по {1010}, {4041} (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {1120}, {1011}, много слаба (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 7 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 3.18—3.22 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: няма. Други: пироелектричен и пиезоелектричен (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: черен, кафеникавочерен, синкавочерен; в тънък участък синкавожълт (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до почти непрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до смолист (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.635—1.672 — анизотропен [едноосен (-)] (Anthony et al., 2001—2005). Двойно лъчепречупване: 0.025. Разсейване: няма данни. Плеохроизъм: много силен; O = жълто-кафяво; E = бледожълто, бледокафяво (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0513 — 2.51 ct, Танзания; 0222 — 3.37 ct, Танзания.


Изглед галерия