Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Кварц


Селектор за бърза навигация

Кварц

Клас: Оксиди и хидроксиди


Кварцът е най-често срещаният минерал намиран на повърхността на Земята. В хидротермални жили, епитермални до алпийски; характерен за гранити и гранитни пегматити; в пясъчници и кварцити, по-малко в други видове скали; в хидротермални метални залежи. Чест в карбонатни скали; остатъчен минерал в почви и седименти (Anthony et al., 2001—2005). Известни са фасетирани образци с тегло от 7000 карата (Arem, 1987: 159).

Оригинално описание: неизвестно [праисторическо].

Типово находище: неизвестно [праисторическо].

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от немската дума кварц (с неустановен произход).

Разпространение: многобройни находища по целия свят. В България добри кристални образци от област Смолян, района на Мадан; Източни Родопи.

Химия

SiO2

Основни елементи: кислород (O), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: тригонална — трапецоедричен. Кристален хабитус: кристалите много различни; обикновено дълги призматични със стръмни пирамидални върхове, но може да бъдат и къси призматични до почти бипирамидални; влакнести. Срастване: много често, проникващи двойници по дофиновия закон, за [0001], както и бразилския закон, с [1120] като контактна равнина; контактни двойници по японския закон, с [1122] като контактна равнина, може да се повторят; също и няколко други закони (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: [0110] неясна (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък, як, когато е масивен (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 7 (Arem, 1987: 157). Плътност: 2.65 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: може да бъде триболуминесцентен (Anthony et al., 2001—2005). Други: пиезоелектричен и пироелектричeн (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял, сив и много нюанси на виолетово, лилаво, жълто, оранжево, червено, кафяво, розово, зелено, синьо и черно (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до почти непрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен, восъчен до матов, когато е масивен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.544—1.553 — анизотропен [едноосен (+)] (Arem, 1987: 157). Двойно лъчепречупване: 0.009. Разсейване: 0.013 (слабо) (Arem, 1987: 157). Плеохроизъм: кварц: няма; аметист: слаб; цитрин: слаб; розов кварц: силен.

Материал от ‘Хранилище’

229 образци: 0675 — 0.74 ct, без данни за находище; 0676 — 0.61 ct, без данни за находище; 0678 — 0.56 ct, без данни за находище; 0679 — 0.67 ct, без данни за находище; 0681 — 0.58 ct, без данни за находище; 0703 — 0.57 ct, без данни за находище; 0706 — 0.45 ct, без данни за находище; 0467 — 0.45 ct, без данни за находище; 0753 — 0.78 ct, Бразилия; 0085 — 0.89 ct, Уругвай, департамент Артигас; 0612 — 0.91 ct, Уругвай, департамент Артигас; 0344 — 0.44 ct, Уругвай, департамент Артигас; 0402 — 0.76 ct, без данни за находище; 0224 — 3.40 ct, Бразилия; 0368 — 0.83 ct, без данни за находище; 0091 — 2.21 ct, Замбия; 0193 — 8.68 ct, без данни за находище; 0199 — 2.83 ct, без данни за находище; 0232 — 3.56 ct, без данни за находище; 0169 — 1.51 ct, Замбия; 0121 — 6.93 ct, Бразилия; 0249 — 32.00 ct, Бразилия; 0733 — 24.52 ct, Бразилия; 0406 — 0.48 ct, без данни за находище; 0218 — 5.08 ct, Бразилия; 0228 — 3.50 ct, Бразилия; 0170 — 0.93 ct, Уругвай, департамент Артигас; 0336 — 2.05 ct, Боливия, департамент Санта Крус, провинция Анхел Сандовал, Ла Гаиба, рудник Анаи, 17.25° ю. ш. 58.821° з. д.; 0415 — 0.67 ct, Мозамбик; 0702 — 0.60 ct, без данни за находище; 0683 — 1.53 ct, Бразилия; 0226 — 1.29 ct, Мозамбик; 0102 — 4.35 ct, Боливия, департамент Санта Крус, провинция Анхел Сандовал, Ла Гаиба, рудник Анаи, 17.25° ю. ш. 58.821° з. д.; 0128 — 6.53 ct, Мозамбик; 0208 — 3.19 ct, Боливия, департамент Санта Крус, провинция Анхел Сандовал, Ла Гаиба, рудник Анаи, 17.25° ю. ш. 58.821° з. д.; 0299 — 5.72 ct, Мозамбик; 0397 — 8.79 ct, Боливия, департамент Санта Крус, провинция Анхел Сандовал, Ла Гаиба, рудник Анаи, 17.25° ю. ш. 58.821° з. д.; 0159 — 6.53 ct, Индия; 0161 — 6.17 ct, Индия; 0624 — 3.29 ct, Бразилия; 0088 — 1.80 ct, Бразилия; 0403 — 0.66 ct, Бразилия; 0180 — 4.65 ct, без данни за находище; 0510 — 1.70 ct, без данни за находище; 0511 — 1.75 ct, без данни за находище; 0512 — 1.65 ct, без данни за находище; 0580 — 2.42 ct, без точно находище [Африка]; 0591 — 3.11 ct, без точно находище [Африка]; 0225 — 3.39 ct, без точно находище [Африка]; 0688 — 0.53 ct, без точно находище [Африка]; 0418 — 0.72 ct, без точно находище [Африка]; 0558 — 2.49 ct, без точно находище [Африка]; 0179 — 1.14 ct, без точно находище [Африка]; 0183 — 1.06 ct, без точно находище [Африка]; 0404 — 2.60 ct, без точно находище [Африка]; 0265 — 1.72 ct, без точно находище [Африка]; 0348 — 1.62 ct, без точно находище [Африка]; 0684 — 0.82 ct, без точно находище [Африка]; 0685 — 1.19 ct, без точно находище [Африка]; 0686 — 0.72 ct, без точно находище [Африка]; 0687 — 1.14 ct, без точно находище [Африка]; 0689 — 2.30 ct, без точно находище [Африка]; 0690 — 0.65 ct, без точно находище [Африка]; 0691 — 1.31 ct, без точно находище [Африка]; 0692 — 0.67 ct, без точно находище [Африка]; 0693 — 0.99 ct, без точно находище [Африка]; 0694 — 2.06 ct, без точно находище [Африка]; 0695 — 1.68 ct, без точно находище [Африка]; 0019 — 6.14 ct, без точно находище [Африка]; 0205 — 9.41 ct, България, Хасково, Стамболово, Рабово, 41.60905° с. ш. 25.64801° и. д., 185 m; 0468 — 0.73 ct, без точно находище [Африка]; 0619 — 3.92 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0620 — 3.78 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0119 — 4.42 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0124 — 4.37 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0382 — 2.04 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0371 — 2.57 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0372 — 2.68 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0392 — 2.64 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0393 — 2.53 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0324 — 3.95 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0325 — 4.02 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0611 — 23.20 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0258 — 0.98 ct, без точно находище [Африка]; 0419 — 0.38 ct, без точно находище [Африка]; 0111 — 2.70 ct, без точно находище [Африка]; 0112 — 3.00 ct, без точно находище [Африка]; 0250 — 1.43 ct, без точно находище [Африка]; 0321 — 2.60 ct, Бразилия; 0322 — 2.25 ct, Бразилия; 0696 — 1.04 ct, без точно находище [Африка]; 0317 — 1.61 ct, САЩ, Минесота, окръг Кроу Уинг, Кайюна; 0332 — 1.22 ct, САЩ, Минесота, окръг Кроу Уинг, Кайюна; 0743 — 2.45 ct, Мадагаскар; 0745 — 2.04 ct, Мадагаскар; 0010 — 4.68 ct, Бразилия; 0552 — 1.65 ct, без точно находище [Африка]; 0553 — 2.15 ct, без точно находище [Африка]; 0566 — 2.05 ct, без точно находище [Африка]; 0474 — 4.10 ct, без точно находище [Африка]; 0270 — 3.46 ct, без точно находище [Африка]; 0394 — 1.34 ct, без точно находище [Африка]; 0537 — 3.69 ct, без точно находище [Африка]; 0554 — 2.68 ct, без точно находище [Африка]; 0582 — 2.91 ct, без точно находище [Африка]; 0471 — 0.59 ct, без точно находище [Африка]; 0020 — 6.61 ct, Ботсвана; 0021 — 6.56 ct, Ботсвана; 0215 — 2.29 ct, без точно находище [Африка]; 0216 — 2.31 ct, без точно находище [Африка]; 0610 — 6.08 ct, Зимбабве, Западен Машоналенд, Маконде, Муторашанга; 0107 — 0.52 ct, без точно находище [Африка]; 0292 — 0.51 ct, без точно находище [Африка]; 0697 — 0.49 ct, без точно находище [Африка]; 0473 — 0.61 ct, без точно находище [Африка]; 0181 — 2.59 ct, без данни за находище; 0182 — 2.53 ct, без данни за находище; 0465 — 0.61 ct, без точно находище [Африка]; 0600 — 18.55 ct, САЩ, Айдахо, окръг Оуайхи, Брюно; 0627 — 15.92 ct, Мексико, Халиско, Сан Кристобал де ла Баранка (северно, на границата Халиско-Сакатекас); 0724 — 2.07 ct, Мексико; 0725 — 1.53 ct, Мексико; 0323 — 2.65 ct, Мексико; 0065 — 0.80 ct, Бразилия; 0569 — 2.40 ct, Бразилия; 0413 — 0.82 ct, Бразилия; 0004 — 5.89 ct, Бразилия; 0367 — 0.56 ct, Бразилия; 0609 — 1.13 ct, Бразилия; 0184 — 1.32 ct, без данни за находище; 0244 — 1.27 ct, без данни за находище; 0568 — 8.50 ct, Бразилия; 0375 — 1.06 ct, Танзания; 0470 — 0.65 ct, Танзания; 0712 — 4.80 ct, Танзания; 0241 — 4.16 ct, Бразилия; 0116 — 4.96 ct, Бразилия; 0710 — 0.71 ct, Бразилия; 0114 — 11.11 ct, Бразилия; 0074 — 16.14 ct, Бразилия; 0207 — 5.55 ct, Бразилия; 0044 — 1.76 ct, Афганистан; 0475 — 0.33 ct, Афганистан; 0358 — 1.95 ct, Афганистан; 0282 — 0.94 ct, Афганистан; 0374 — 1.65 ct, Афганистан; 0704 — 1.12 ct, Афганистан; 0705 — 0.68 ct, Афганистан; 0042 — 3.42 ct, Афганистан; 0186 — 2.25 ct, Афганистан; 0742 — 1.20 ct, без данни за находище; 0735 — 2.86 ct, без точно находище [Африка]; 0760 — 2.47 ct, Аржентина; 0761 — 1.81 ct, Аржентина; 0617 — 32.97 ct, Мексико; 0734 — 1.91 ct, без данни за находище; 0738 — 1.99 ct, без данни за находище; 0252 — 1.14 ct, Бразилия; 0256 — 1.15 ct, Бразилия; 0369 — 0.46 ct, Бразилия; 0388 — 0.45 ct, Бразилия; 0411 — 0.23 ct, Бразилия; 0421 — 0.32 ct, Бразилия; 0751 — 1.59 ct, Бразилия; 0754 — 2.66 ct, Бразилия; 0024 — 13.65 ct, Бразилия; 0759 — 4.01 ct, Бразилия; 0012 — 3.75 ct, Бразилия; 0290 — 1.76 ct, Бразилия; 0707 — 0.79 ct, Бразилия; 0708 — 0.89 ct, Бразилия; 0711 — 1.03 ct, Танзания; 0217 — 1.19 ct, Бразилия; 0661 — 2.72 ct, Бразилия; 0408 — 0.52 ct, без данни за находище; 0379 — 5.21 ct, без точно находище [Африка]; 0589 — 5.02 ct, без точно находище [Африка]; 0172 — 1.98 ct, без точно находище [Африка]; 0291 — 1.40 ct, без данни за находище; 0316 — 1.56 ct, без точно находище [Африка]; 0189 — 2.42 ct, без точно находище [Африка]; 0752 — 11.03 ct, Бразилия; 0758 — 19.19 ct, Бразилия; 0420 — 0.47 ct, България, Смолян, Мадан, Pb-Zn находище Крушев дол, 41.44577° с. ш. 24.93477° и. д.; 0300 — 326.60 ct, без точно находище [Африка]; 0197 — 4.42 ct, без данни за находище; 0301 — 2.50 ct, Бразилия; 0206 — 0.51 ct, България, Смолян, Мадан, Pb-Zn находище Крушев дол, 41.44577° с. ш. 24.93477° и. д.; 0303 — 1.85 ct, без точно находище [Африка]; 0304 — 2.50 ct, България, Смолян, Мадан, Бориева [река]; 0680 — 0.13 ct, България, Кърджали, Крумовград, Източни Родопи, Яраклитепе, 41.50262° с. ш. 25.644925° и. д., 444 m; 0709 — 0.27 ct, България, Кърджали, Крумовград, Източни Родопи, Яраклитепе, 41.50262° с. ш. 25.644925° и. д., 444 m; 0191 — 1.36 ct, без точно находище [Африка]; 0246 — 1.70 ct, без данни за находище; 0539 — 5.71 ct, без точно находище [Африка]; 0616 — 5.70 ct, България, Смолян, Мадан, Pb-Zn находище Крушев дол, 41.44577° с. ш. 24.93477° и. д.; 0755 — 0.69 ct, България, Смолян, Мадан, Pb-Zn находище Крушев дол, 41.44577° с. ш. 24.93477° и. д.; 0762 — 0.46 ct, България, Смолян, Мадан, Pb-Zn находище Крушев дол, 41.44577° с. ш. 24.93477° и. д.; 0233 — 4.06 ct, Бразилия; 0079 — 4.31 ct, Бразилия; 0279 — 1.29 ct, без точно находище [Африка]; 0700 — 6.83 ct, Бразилия; 0078 — 5.42 ct, Бразилия; 0377 — 1.39 ct, без точно находище [Африка]; 0257 — 2.13 ct, без точно находище [Африка]; 0266 — 2.18 ct, без точно находище [Африка]; 0271 — 1.73 ct, без точно находище [Африка]; 0346 — 1.73 ct, без точно находище [Африка]; 0698 — 1.44 ct, без точно находище [Африка]; 0699 — 0.74 ct, без точно находище [Африка]; 0701 — 1.78 ct, без точно находище [Африка]; 0175 — 2.41 ct, без точно находище [Африка]; 0188 — 3.81 ct, без точно находище [Африка]; 0242 — 0.93 ct, без точно находище [Африка]; 0362 — 38.04 ct, Бразилия; 0674 — 0.39 ct, Бразилия; 0251 — 7.49 ct, без данни за находище; 0682 — 0.45 ct, Бразилия; 0202 — 11.11 ct, Бразилия; 0204 — 1.81 ct, без данни за находище; 0350 — 1.27 ct, без данни за находище; 0359 — 3.76 ct, Бразилия; 0401 — 4.20 ct, Бразилия; 0719 — 2.91 ct, Бразилия; 0135 — 2.80 ct, Бразилия; 0136 — 28.98 ct, Бразилия; 0729 — 1.21 ct, без данни за находище; 0618 — 33.24 ct, без данни за находище; 0655 — 23.50 ct, Австралия, Западна Австралия, Кимбърли, Кунунура.


Изглед галерия