Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Опушен кварц


Селектор за бърза навигация

Опушен кварц

Разновидности | Имена:

Опушено сив, кафяв до черен кварц, оцветен от алуминий-базирани и предизвикани от облъчване цветни центрове.

Виж:

Материал от ‘Хранилище’

12 образци: 0362 — 38.04 ct, Бразилия; 0674 — 0.39 ct, Бразилия; 0251 — 7.49 ct, без данни за находище; 0682 — 0.45 ct, Бразилия; 0202 — 11.11 ct, Бразилия; 0204 — 1.81 ct, без данни за находище; 0350 — 1.27 ct, без данни за находище; 0359 — 3.76 ct, Бразилия; 0401 — 4.20 ct, Бразилия; 0719 — 2.91 ct, Бразилия; 0135 — 2.80 ct, Бразилия; 0136 — 28.98 ct, Бразилия.


Изглед галерия