Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Пренит


Селектор за бърза навигация

Пренит

Клас: Силикати

Вторичен или хидротермален минерал в жили и кухини в мафични вулканични скали; по-рядко в гранит, гнайс или сиенит (Anthony et al., 2001—2005).
Пренит — образец 0540
Пренит — образец 0540, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Prehnit’ Hoffmann, C. A. S., 1789. Mineralsystem des Herrn Inspektor Werners mit dessen Erlaubnis herausgegeben von C. A. S. Hoffmann — Bergmannisches Journal 1: 389 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: долерити Кару, Крадок, провинция Източен Кейп, Южна Африка.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: в чест на холандския полковник Хендрик фон Прен, който открива минерала.

Разпространение: Австралия; Германия; Индия; Италия; Канада; Намибия; САЩ; Южна Африка (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Ca2Al2Si3O10(OH)2

Основни елементи: водород (H), кислород (O), алуминий (Al), силиций (Si), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — пирамидален. Кристален хабитус: рядък като кристали, плосковидни или призматични до стръмнопирамидални, до 4.5 cm; агрегатите са ветрилообразни, бъбрековидни, кълбовидни; зърнести, компактни. Срастване: фино ламелно (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: добра по {001}, слаба по {110} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен (Arem, 1987: 152). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 152). Твърдост: 6—6.5 (Arem, 1987: 151). Плътност: 2.8—2.95 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: светло до тъмнозелен, бял, жълт, сив, розов; безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.611—1.663 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.021—0.039. Разсейване: няма. Плеохроизъм: няма (Arem, 1987: 152).

Материал от ‘Хранилище’

6 образци: 0108 — 2.58 ct, Южна Африка; 0109 — 2.55 ct, Южна Африка; 0309 — 1.88 ct, Южна Африка; 0090 — 1.92 ct, Южна Африка; 0160 — 1.78 ct, Южна Африка; 0540 — 4.59 ct, Мали.


Изглед галерия