Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Хромов диопсид


Селектор за бърза навигация

Хромов диопсид

Зелена, съдържаща хром, разновидност на диопсида.


Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0053 — 0.75 ct, Русия, Далекоизточен федерален окръг, Република Саха.


Изглед галерия