Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Корнерупин


Селектор за бърза навигация

Корнерупин

Клас: Силикати

В богати на бор магмени и седиментни скали; в метаморфозирали анортозитни комплекси (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: Lorenzen, J., 1884. Undersøgelse af Mineralier fra Grønland — Meddelelser om Grønland 7: 1—32 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: старо пристанище на Фискенаес, Фискенаес, Нуук, Сермерсуук, Гренландия.

Типов материал: Копенхагенски университет, Копенхаген, Дания, 1883.754 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: в чест на Андреас Николаус Корнеруп, датски геолог.

Разпространение: Германия: Валдхайм, Саксония; Гренландия; Мадагаскар; Норвегия; Танзания; Шри Ланка: ‘скъпоценните’ чакъли в района на Ратнапура; Южна Африка (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Mg3Al6(Si,Al,B)5O21(OH)

Основни елементи: водород (H), бор (B), кислород (O), магнезий (Mg), алуминий (Al), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — бипирамидален. Кристален хабитус: кристалите призматични, до над 20 cm, рядко завършени; като лъчевидни агрегати (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: добра по {110} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест (Arem, 1987: 120). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 120). Твърдост: 6.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 3.25—3.45 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял, син, зелен, тъмнозелен, зеленикавожълт, жълто-кафяв, черен (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до непрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Arem, 1987: 120). Показател на лъчепречупване: 1.660—1.685 — анизотропен [двуосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.012—0.017. Разсейване: 0.018 (Arem, 1987: 120). Плеохроизъм: X = безцветен до зелено; Y = безцветен, бледо жълтеникавокафяво, бледо жълтеникавозелено; Z = бледо кафявеникавозелено, зелено, светлокехлибарено (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

5 образци: 0427 — 0.59 ct, Шри Ланка, Северна централна провинция, Елахара; 0104 — 1.35 ct, Шри Ланка; 0436 — 0.66 ct, Шри Ланка; 0453 — 0.22 ct, Мадагаскар; 0644 — 0.44 ct, Шри Ланка.


Изглед галерия