Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Топаз


Селектор за бърза навигация

Топаз

Клас: Силикати

В жили и кухини в гранит, гранитен пегматит, риолит и в грейзен, образуван от високотемпературни, летливи пневматолитни хидротермални флуиди. От метаморфизъм на алуминиеви, богати на кварц и съдържащи флуор, седименти (Anthony et al., 2001—2005).
Топаз — образец 0549
Топаз — образец 0549, снимка © НПМ

Оригинално описание: неизвестно.

Типово находище: неизвестно.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: наименуван по остров Забаргад [Топазос] в Червено море. В антични времена името вероятно е използвано за скъпоценен камък, който сега е известен като перидот.

Разпространение: широко разпространен; само няколко находища за най-добрите образци: Бразилия: от Ору Прету, Минас Жерайс; Зимбабве; Мексико; Мианмар: района на Могок; Мозамбик: Алто Лигоня; Намибия; Нигерия: района на Джос; Пакистан:до Катланг и Скарду; Русия: до Мурзинка, Урал и района на Нерчинск, Сибир; САЩ: Калифорния и Колорадо (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Al2(SiO4)(F,OH)2

Основни елементи: водород (H), кислород (O), флуор (F), алуминий (Al), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — бипирамидален. Кристален хабитус: добре оформените кристали са чести, обикновено морфологично сложни, дълги до къси призматични, до 1.2 m; често вертикално набраздени; стълбовидни, компактни, масивни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {001} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до полумидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 188). Твърдост: 8 (Arem, 1987: 188). Плътност: 3.49—3.57 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: безцветен, жълт, розов, червен, оранжев, кафяв, зелен, син, виолетов; при преминаваща светлина безцветен; в дебели учъстъци жълт, червен или син (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до непрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Arem, 1987: 188). Показател на лъчепречупване: 1.606—1.644 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.008—0.011. Разсейване: 0.014 (Arem, 1987: 188). Плеохроизъм: в дебели участъци, X = жълто; Y = жълто, виолетово, червеникаво; Z = виолетово, синьо, жълто, розово (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

27 образци: 0573 — 2.59 ct, Бразилия; 0055 — 6.62 ct, Бразилия; 0556 — 2.51 ct, без точно находище [Африка]; 0500 — 1.93 ct, Бразилия; 0503 — 0.99 ct, Бразилия; 0550 — 0.72 ct, Бразилия; 0567 — 0.62 ct, Бразилия; 0007 — 3.64 ct, Бразилия; 0560 — 1.10 ct, Бразилия; 0286 — 2.90 ct, Бразилия; 0562 — 0.50 ct, Бразилия; 0583 — 0.37 ct, Бразилия; 0579 — 0.52 ct, Бразилия; 0585 — 0.53 ct, Бразилия; 0593 — 0.41 ct, Бразилия; 0574 — 0.63 ct, Бразилия; 0058 — 15.34 ct, Бразилия; 0551 — 0.83 ct, без данни за находище; 0293 — 1.61 ct, Бразилия; 0570 — 2.16 ct, Бразилия; 0549 — 2.61 ct, Бразилия; 0070 — 1.35 ct, Бразилия; 0253 — 1.35 ct, Бразилия; 0466 — 0.68 ct, без точно находище [Африка]; 0449 — 0.78 ct, без точно находище [Африка]; 0561 — 0.53 ct, Бразилия; 0037 — 3.10 ct, Бразилия.


Изглед галерия