Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Синхалит


Селектор за бърза навигация

Синхалит

Клас: Борати

Рядък акцесорен минерал, формиран в богати на бор скарни при контакта на варовици с гранит или гнайс (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са сравнително редки. Най-големият фасетиран камък е 158 каратов от Шри Ланка (Arem, 1987: 173).

Оригинално описание: Claringbull, G. F., Hey, M. H., 1952. Sinhalite (MgAlBO4), a new mineral — Mineralogical Magazine 29: 841—849 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Шри Ланка.

Типов материал: Природонаучен музей, Лондон, Англия, 1952,36—1952,37 и други по-ранни музейни образци (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: от Синхала, санскритското име на Шри Ланка.

Разпространение: Канада: Онтарио, до Банкрофт; Китай: Ляонин; Мианмар: Могок; Шри Ланка: в ‘скъпоценните’ чакъли в района на Ратнапура и на други места (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

MgAl(BO4)

Основни елементи: бор (B), кислород (O), магнезий (Mg), алуминий (Al).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — бипирамидален. Кристален хабитус: редки еуедрични кристали, с еднакви стени до призматични [001], до 2 cm; анедрични зърна (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: няма данни. Лом: мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: няма данни. Твърдост: 6.5—7 (Arem, 1987: 173). Плътност: 3.46—3.5 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма (Arem, 1987: 173).

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бледожълт, жълт, зеленикавокафяв; тъмнокафяв, кафяво-розов, бледорозов ако е хромов; безцветен при преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Arem, 1987: 173). Показател на лъчепречупване: 1.665—1.712 — анизотропен [двуосен (-)] (Arem, 1987: 173). Двойно лъчепречупване: 0.036—0.042. Разсейване: 0.018 (слабо). Плеохроизъм: отчетлив; бледокафяво, зеленикавокафяво, тъмнокафяво (Arem, 1987: 173).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0150 — 1.43 ct, Шри Ланка.


Изглед галерия