Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Въведение > Гемологично оборудване и определяне


Гемологично оборудване и определяне


Лупа с десетократно увеличение
Лупа с десетократно увеличение, снимка © НПМ
Най-използваният инструмент на гемолога е лупата с десетократно увеличение. С високо качество са апланатичните и ахроматичните, произвеждани специално за употреба в гемологията.

Лупа тъмно поле
Лупа тъмно поле, снимка © НПМ
Пинсети
Пинсети, снимка © НПМ

Определянето на скъпоценен камък е в основата си процес на елиминиране. Скъпоценните камъни преминават през недеструктивно тестване, докато има само една възможна идентичност.

Един тест, с който се определя идентичността, е да се измери пречупването на светлината в скъпоценния камък. Всеки материал има критичен ъгъл, при който светлината се отразява обратно навътре. Обикновено това се измерва с помощта на рефрактометър.

Специфичното тегло варира в зависимост от химичния състав и типа кристална структура. Специфичното тегло се измерва чрез сравняване на теглото на скъпоценния камък във въздуха с теглото на камъка провесен в течност (вода).

Идентифицирането чрез спектроскопия използва подобен принцип за това как работи призмата, за да раздели бялата светлина на съставните и цветове. Гемологичният спектроскоп помага да се анализира селективната абсорбция на светлина в скъпоценен камък. Оцветители или хромофори показват ивици в спектроскопа и посочват кой елемент е отговорен за цвета на камъка.

За определяне на скъпоценен камък се обръщайте към следните институции, оборудвани с най-модерните инструменти (EDXRF спектрометри, раманови спектроскопи и др.):


За определяне на цветни камъни препоръчваме лабораторията при GIT. Цените на сертификатите за идентичност варират в рамките на 30.- до 120.- щатски долара за камък.