Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Андезин


Селектор за бърза навигация

Андезин

Разновидност на албита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 50:50 до 70:30.

Виж:
Андезин — образец 0305
Андезин — образец 0305, снимка © НПМ

Материал от ‘Хранилище’

13 образци: 0305 — 0.41 ct, без данни за находище; 0306 — 0.41 ct, без данни за находище; 0129 — 0.43 ct, без данни за находище; 0410 — 0.42 ct, без данни за находище; 0331 — 1.34 ct, Демократична република Конго; 0320 — 1.28 ct, Демократична република Конго; 0726 — 0.44 ct, без данни за находище; 0727 — 0.41 ct, без данни за находище; 0267 — 1.54 ct, без точно находище [Африка]; 0342 — 1.57 ct, без точно находище [Африка]; 0345 — 5.90 ct, Демократична република Конго; 0278 — 0.76 ct, без точно находище [Африка]; 0349 — 2.35 ct, без точно находище [Африка].


Изглед галерия