Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Серендибит


Селектор за бърза навигация

Серендибит

Клас: Силикати
Група: Рьонит

В скарни, засегнати от метасоматизъм на бора, по протежение на контакта между карбонатни скали и гранит (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.

Оригинално описание: Prior, G. T., Coomáraswámy, A. K., 1903. Serendibite, a new borosilicate from Ceylon — Mineralogical Magazine 13: 224—227 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Гангапития, Амбакоте, Централна провинция, Шри Ланка.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: по Серендиб, старото арабско име на Шри Ланка.

Разпространение: Канада: на полуостров Мелвил, Северозападни територии; Мадагаскар; Русия: Република Саха; САЩ; Танзания; Шри Ланка: Гангапития (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Ca2(Mg,Al)6(Si,Al,B)6O20

Основни елементи: бор (B), кислород (O), магнезий (Mg), алуминий (Al), силиций (Si), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: триклинна — пинакоидален. Кристален хабитус: рядко в малки плосковидни кристали; като анедрични зърна, до 2 cm; агрегати. Срастване: полисинтетично по {011}, често (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: добра по {010}, {001} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен. Издръжливост: няма данни. Твърдост: 6.5—7 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 3.43—3.44 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: сивкаво синьо-зелен до тъмносин, зелен или кафяв; при преминаваща светлина почти безцветен до бледо жълто-зелен или син (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.696—1.702 — анизотропен [двуосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.05. Разсейване: няма данни. Плеохроизъм: силен; X = бледожълто, жълто-зелено до синьо-зелено; Y = почти безцветен, бледожълто, синьо, синьо-зелено; Z = светло до тъмносиньо (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0438 — 0.48 ct, Мианмар, Мандалай, Могок, 22.930097° с. ш. 96.515206° и. д.; 0437 — 0.58 ct, Мианмар, Мандалай, Могок, 22.930097° с. ш. 96.515206° и. д..


Изглед галерия