Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Променящ цвета си гранат


Селектор за бърза навигация

Променящ цвета си гранат

Разновидност на гранатите от серия пироп-спесартин със смесен състав. Проявява промяна на цвета при дневна светлина и при изкуствено осветление.


Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0272 — 0.51 ct, Мадагаскар, Толиара, Андрой, Бекили; 0120 — 0.61 ct, Мадагаскар, Толиара, Андрой, Бекили.


Изглед галерия