Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация


Селектор за бърза навигация
Класификация

Серендибит
Серендибит

— В скарни, засегнати от метасоматизъм на бора, по протежение на контакта между карбонатни скали и гранит (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.

Образец на снимката

Серендибит — образец 0438тегло: 0.48 ct; форма: круша. Много чист образец; шлифовка стил брилянт.

Класификация


Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). В момента на разположение са образци от посочените по-долу класове. Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Класове по Никел-Щрунц

1. Елементи
2. Сулфиди и сулфосоли
3. Халиди
4. Оксиди и хидроксиди
5. Карбонати (Нитрати)
6. Борати
7. Сулфати
8. Фосфати, арсенати, ванадати
9. Силикати


Препоръчано
Бастнезит

— Най-честият минерал със съдържание на редки земни елементи, обикновено хидротермален, въпреки че са известни и първични магмени находища; в гранит и алкални сиенити и пегматити; в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.

Образец на снимката

Бастнезит — образец 0280тегло: 0.75 ct; форма: овал. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка.
Бастнезит — образец 0280