Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация


Селектор за бърза навигация
Класификация

Лазулит
Лазулит

— Разсеян в метаморфни кварцити, шисти и кварцови жили; в граничните зони на сложни гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.

Образец на снимката

Лазулит — образец 0066тегло: 0.08 ct; форма: кръг. Много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Класификация


Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). В момента на разположение са образци от посочените по-долу класове. Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Класове по Никел-Щрунц

1. Елементи
2. Сулфиди и сулфосоли
3. Халиди
4. Оксиди и хидроксиди
5. Карбонати (Нитрати)
6. Борати
7. Сулфати
8. Фосфати, арсенати, ванадати
9. Силикати


Препоръчано
Титанит

— Известен още като сфен; чест акцесорен минерал в междинни и фелзични скали, пегматити и алпийски жили; в гнайси, шисти и някои скарни (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Титанит — образец 0313тегло: 0.62 ct; форма: кръг. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Титанит — образец 0313