Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Азбучен списък на скъпоценни камъни


Азбучен списък на скъпоценни камъни

Селектор за бърза навигация
Видовете минерали са обозначени с квадратен булит; разновидностите или имената съдържат препратка към валидните вид/разновидност.

Авантюринвиж кварц
Аквамаринвиж берил
Александритвиж хризоберил
Амазонитвиж микроклин
Аметиствиж кварц
Аметринвиж кварц
Ангелитвиж анхидрит
Андезинвиж албит
Ахатвиж кварц, халцедон
Ахроитвиж елбаит
Бингамитвиж кварц, халцедон
Битовнитвиж анортит
Бовенитвиж антигорит
Верделитвиж елбаит
Гошенитвиж берил
Гранат малаявиж пироп, серия пироп-спесартин
Демантоидвиж андрадит
Дъгов лунен камъквиж анортит, лабрадорит
Дъгов обсидианвиж кварц, обсидиан
Зебров камъквиж кварц
Зелен берилвиж берил
Индиголитвиж елбаит
Индошинитвиж кварц, тектит
Карнеолвиж кварц, халцедон
Клейофанвиж сфалерит
Кобалтов смитсонитвиж смитсонит
Кунцитвиж сподумен
Кървав камъквиж кварц, халцедон
Лабрадоритвиж анортит
Лазуритвиж хаюин
Лапис лазуливиж хаюин, лазурит
Ларимарвиж пектолит
Лунен камъквиж ортоклаз
Махагонов обсидианвиж кварц, обсидиан
Меланитвиж андрадит
Млечен кварцвиж кварц
Морганитвиж берил
Морионвиж кварц, опушен кварц
Мраморвиж калцит
Нефритвиж фероактинолит, серия фероактинолит-тремолит
Никелов магнезитвиж магнезит
Обсидианвиж кварц
Олигоклазвиж албит
Опушен кварцвиж кварц
Орегонски слънчев камъквиж анортит, серия анортит-албит
Орлецвиж родонит
Перидотвиж форстерит
Петшитвиж мариалит, серия мариалит-мейонит
Планински кристалвиж кварц
Плеонаствиж шпинел
Празиолитвиж кварц
Променящ цвета си гранатвиж пироп, серия пироп-спесартин
Псиломеланвиж кварц, халцедон
Родолитвиж пироп, серия пироп-алмандин
Розов кварцвиж кварц
Рубелитвиж елбаит
Рубинвиж корунд
Сапфирвиж корунд
Серия анортит-албитвиж анортит
Серия гросулар-хибшитвиж гросулар
Серия мариалит-мейонитвиж мариалит
Серия фероактинолит-тремолитвиж фероактинолит
Серпентинов жадвиж антигорит
Слънчев камъквиж албит, олигоклаз
Смарагдвиж берил
Снежинков обсидианвиж кварц, обсидиан
Танзанитвиж цоизит
Тектитвиж кварц
Тигрово оковиж кварц
Турмалин динявиж елбаит
Хакманитвиж содалит
Халцедонвиж кварц
Хелиодорвиж берил
Хесонитвиж гросулар
Хиацинтвиж циркон
Хризопразвиж кварц, халцедон
Хромов диопсидвиж диопсид
Хромов пиропвиж пироп
Хромхалцедонвиж кварц, халцедон
Цаворитвиж гросулар
Цимофанвиж хризоберил
Цитринвиж кварц
Ясписвиж кварц, халцедон