Гемология
English | Български
петък, 24 септември 2021 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Топаз

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Кианит

— В гнайси, шисти, включени пегматити и кварцови жили, от регионален метаморфизъм на седиментни скали (Anthony et al., 2001—2005).
Кианит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 8 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Циркон — образец 0596

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Варисцит — образец 0076
Варисцит — образец 0077
Розов кварц — образец 0079
Петшит — образец 0081

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.
Библиотека
Речник

англезит — вид минерал; съществуват фасетирани образци
анхидрит — вид минерал; виж анхидрит в ‘Класификация’
анортит — вид минерал; виж анортит в ‘Класификация’
серия анортит-албит — серия между анортит и албит; виж серия анортит-албит в ‘Класификация’
Публикации

Breithaupt, J. F. A., 1837 — Bestimmung neuer Mineralien. 4. Variscit — Публикувана през 1837 в ‘Journal für Praktische Chemie’; съдържа оригиналното описание на минерала варисцит.
Рогова, В. П., Рогов, Ю. Г., Дриц, В. А., Кузнецова, Н. Н., [Rogova, V. P., Rogov, Y. G., Drits, V. A., Kuznetsova, N. N.], 1978 — Чароит — новый минерал и новый ювелирно-поделочный камень [Charoite — a new mineral, and a new jewelеry stone] — Публикувана през 1978 в ‘Записки Всесоюзного минералогического общества’; съдържа оригиналното описание на минерала чароит.