Гемология
English | Български
вторник, 27 февруари 2024 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Хакманит

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Актинолит

— Продукт на регионален или контактен метаморфизъм на магнезиев карбонат, мафични или ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.
Актинолит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 8 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Танзанит — образец 0383

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Жадеит — образец 0200
Опушен кварц — образец 0202
Жадеит — образец 0203
Опал — образец 0211

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.
Библиотека
Речник

магнетит — вид минерал; съобщавани са образци (Johnson, McClure, DeGhionno, 1996)
махагонов обсидиан — разновидност на обсидиана; виж махагонов обсидиан в ‘Класификация’
малахит — вид минерал; виж малахит в ‘Класификация’
гранат малая — разновидност от серия пироп-спесартин; виж гранат малая в ‘Класификация’
Публикации

How, H., 1868 — II. Contributions to the Mineralogy of Nova Scotia. III. Borates and other Minerals in Anhydrite and Gypsum. Silicoborocalcite, a New Mineral — Публикувана през 1868 в ‘The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science’; съдържа оригиналното описание на минерала хаулит.
Murakami, N., Kato, T., Miúra, Y., Hirowatari, F., 1976 — Sugilite, a new silicate mineral from Iwagi Islet, Southwest Japan — Публикувана през 1976 в ‘Mineralogical Journal’; съдържа оригиналното описание на минерала сугилит.