Гемология
English | Български
събота, 24 юли 2021 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Хромов диопсид

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Данбурит

— В гранит и метаморфозирали карбонатни скали, свързани с хидротермална дейност (Anthony et al., 2001—2005).
Данбурит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 8 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Индошинит — образец 0729

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Диамант — образец 0599
Яспис — образец 0600
Тюркоаз — образец 0601
Тюркоаз — образец 0602

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.
Библиотека
Речник

кунцит — разновидност на сподумена; виж кунцит в ‘Класификация’
кианит — вид минерал; виж кианит в ‘Класификация’
лабрадорит — разновидност на анортита; виж лабрадорит в ‘Класификация’
лампроит — магмена скала; понякога съдържа диаманти
Публикации

Sundius, N., 1946 — The classification of the hornblendes and the solid solution relations in the amphibole group — Публикувана през 1946 в ‘Sveriges Geologiska Undersökning’; съдържа оригиналното описание на минерала фероактинолит.
Bruun-Neergard, T. C., 1807 — De la haüyne, nouvelle substance minérale — Публикувана през 1807 в ‘Journal des Mines’; съдържа оригиналното описание на минерала хаюин.