Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Пироп


Селектор за бърза навигация

Пироп

Пироп — образец 0050
Пироп — образец 0050, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Pyrop’ Ludwig, C. F., 1803. Sippschaft des granats. Pyrop — Handbuch der Mineralogie nach A. G. Werner, Siegfried Lebrécht Crusius, Leipzig: 62—67 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Чешка република.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от гръцкото пиропос, ‘огнен поглед’, в алюзия към червения цвят.

Разпространение: широко разпространен: Бразилия: Пернамбуко; Германия: Саксония, Грайфендорф; Италия: Пиемонт; Танзания: река Умба; Чешка република: Мерунице; Южна Африка: диамантените мини около Кимбърли (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Mg3Al2(SiO4)3

Основни елементи: кислород (O), магнезий (Mg), алуминий (Al), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: изометрична — хексаоктаедричен. Кристален хабитус: субедрични до еуедрични кристали, показващи додекаедрични или трапецоедрични форми, до 20 cm; също зърнести, масивни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: няма. Лом: мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 7—7.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 3.62—3.87 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма (Arem, 1987: 104).

Оптични свойства

Цвят: пурпурночервен, розово-червен, червено-оранжев, наситеночервен до почти черен; някои образци са синкавозелени на дневна светлина и виненочервени при изкуствено осветление; безцветен до розов в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.72—1.756 — изотропен (Lazzarelli, 2012). Разсейване: 0.022. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

34 образци: 0050 — 0.56 ct, Кот д’Ивоар; 0662 — 0.21 ct, Кот д’Ивоар; 0657 — 0.14 ct, САЩ, Аризона, окръг Апачи, Индиански резерват навахо; 0289 — 0.37 ct, САЩ, Аризона, окръг Апачи, Индиански резерват навахо; 0141 — 0.87 ct, Танзания, Аруша, Наманга; 0125 — 0.50 ct, Танзания, Аруша, Наманга; 0005 — 0.81 ct, Танзания, Аруша, Наманга; 0621 — 0.94 ct, Танзания, Аруша, Наманга; 0647 — 0.28 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0660 — 0.26 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0308 — 0.57 ct, Танзания; 0341 — 0.34 ct, Танзания; 0262 — 0.60 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0001 — 0.92 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0653 — 0.35 ct, Танзания; 0636 — 0.28 ct, без точно находище [Африка]; 0637 — 0.37 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0731 — 0.80 ct, Танзания, Танга, долина Умба; 0272 — 0.51 ct, Мадагаскар, Толиара, Андрой, Бекили; 0120 — 0.61 ct, Мадагаскар, Толиара, Андрой, Бекили; 0048 — 1.10 ct, Танзания; 0480 — 0.46 ct, Танзания; 0032 — 0.92 ct, Танзания, Танга, долина Умба; 0230 — 0.20 ct, Танзания; 0231 — 0.19 ct, Танзания; 0243 — 0.11 ct, Танзания; 0247 — 0.12 ct, Танзания; 0237 — 0.21 ct, Танзания; 0398 — 0.13 ct, Танзания; 0268 — 0.19 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0269 — 0.18 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0238 — 0.14 ct, Танзания; 0239 — 0.12 ct, Танзания; 0399 — 0.20 ct, Танзания.


Изглед галерия