Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Енстатит


Селектор за бърза навигация

Енстатит

Клас: Силикати

В перидотити, ултрамафични включeния в алкални оливинови базалти и кимберлити; в регионално метаморфозирали скали; чест в хондрити, ахондрити и железни метеорити (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: ‘Enstatit’ Kenngott, A., 1855. Mineralogische Notizen, betreffend die bekannten Species: Karstenit, Dolomit, Millerit, Turmalin, Galaktit, Wasser, Plagionit, Diopsid, Zinkit, Calcit und Felsöbanyt, sowie zwei neue: den Enstatit im Geschlechte der Augit-Spathe und den Pseudophit im Geschlechte der Serpentin-Steatite — Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 16: 162—170 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: неизвестно.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от гръцки за противник, в алюзия за огнеупорността му под тръба за издухване (пипа).

Разпространение: Австрия: Щирия; Германия; Норвегия; САЩ; Танзания: Мбея; Чешка република; Шри Ланка (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Mg2Si2O6

Основни елементи: кислород (O), магнезий (Mg), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — бипирамидален. Кристален хабитус: кристалите призматични, до 40 cm; обикновено ламелни, влакнести или масивни. Срастване: просто и ламелно по {100} (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: добра, {210}; дели се по {100} и {010} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 5.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 3.2—3.25 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма (Arem, 1987: 86).

Оптични свойства

Цвят: бял, сивкав, жълтеникав, зеленикав, маслиненозелен, кафяв; безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до непрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Arem, 1987: 86). Показател на лъчепречупване: 1.65—1.68 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.009—0.012. Разсейване: няма. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0046 — 2.98 ct, Танзания.


Изглед галерия