Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Въведение


Гемологично оборудване и определяне
Гемологично оборудване и определяне

Най-използваният инструмент на гемолога е лупата с десетократно увеличение. С високо качество са апланатичните и ахроматичните, произвеждани специално за употреба в гемологията …

Въведение

Популярен скъпоценен камък — индиголит
Популярен скъпоценен камък — индиголит, снимка © НПМ

Въведение


Разделът разглежда основни характеристики на скъпоценните камъни, като шлифовка, цвят, чистота. Посочени са и редица интересни свойства или феномени, притежавани от тях.

Без да се опитваме да даваме точно определение що е скъпоценен камък, ще изброим някои от нещата, които го определят като такъв.

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност. Като изключение можем да посочим разновидностите от групата на халцедона, който е с влакнест криптокристалинен хабитус, но притежава все пак полупрозрачност или пък естествено непрозрачни минерали, примерно шерла. Скъпоценният камък трябва да притежава и определена трайност. Въпреки че някои колекционери мислят различно, не можем да приемем в това понятие да се включват такива с твърдост под 3 по скалата на Мос или другата крайност — водоразтворими.

От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани. В момента раздел ‘Класификация’ на нашия сайт представя тези, от които има налични образци — 106. За останалите съществува кратка информация в речника на ‘Библиотека’.

Характеристики

Цветът (или липсата му) е една от основните характеристики на скъпоценните камъни и може би най-важната.
Чистотата е друга важна характеристика при оценката на скъпоценни камъни.
Шлифовката е също от особено значение. Най-общо има 2 типа шлифовка — търговска и прецизна. При първата основната цел и да се запази колкото е възможно повече от големината на кристала, респективно тегло, а при втората се спазват точни пропорции, ъгли и др., винаги съобразени и със специфичния минерал, който се фасетира.
Като добавка на горните 3 при оценката на скъпоценните камъни важна роля има и големината/теглото (измерва се в карати; 1 карат = 200 милиграма).

Така наречената разновидност ‘лондонско синьо’, получена чрез облъчване на безцветен топаз — образец 0070
Така наречената разновидност ‘лондонско синьо’, получена чрез облъчване на безцветен топаз — образец 0070, снимка © НПМ
‘Око-чист’ чистота при данбурит — образец 0502
‘Око-чист’ чистота при данбурит — образец 0502, снимка © НПМ

Третиране при скъпоценните камъни

Често пъти естествени скъпоценни камъни биват третирани за подобряване на външния вид, цвета или пък за придаване на трайност.

Феномени

Някои минерали, респективно скъпоценни камъни, притежават интересни свойства и при тях могат да се наблюдават различни оптични феномени като адуларесценция, опалесценция, плеохроизъм.