Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Полуцит


Селектор за бърза навигация

Полуцит

Клас: Силикати
Група: Зеолит

В богати на литий гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Рядък като фасетирани образци.
Полуцит — образец 0414
Полуцит — образец 0414, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Pollux’ Breithaupt, J. F. A., 1846. Pollux — Annalen der Physik und Chemie 69: 439 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: неизвестно.

Типов материал: Технически университет ‘Минна академия’, Фрайберг, Германия, 27111 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: именуван на Полукс, герой от гръцката митология, брат на Кастор, за срещането му заедно с ‘касторит’ [петалит].

Разпространение: Афганистан: Лагман; Бразилия: Минас Жерайс; Зимбабве; Италия: около Сан Пиеро ин Кампо, Елба; Канада: Манитоба; Намибия: Карибиб; Пакистан: Скарду и Гилгит; САЩ: от редица находища в окръг Оксфорд, Мейн; Швеция (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

(Cs,Na)(AlSi2O6)·0.5H2O

Основни елементи: водород (H), кислород (O), натрий (Na), алуминий (Al), силиций (Si), цезий (Cs).

Кристални данни

Кристалография: изометрична — хексаоктаедричен. Кристален хабитус: кристалите редки, кубове, додекаедри или трапецоедри, често на ивици, до 12 cm, като закръглени зърна, финозърнести, масивни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: в следи (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 151). Твърдост: 6.5—7 (Arem, 1987: 151). Плътност: 2.86—2.94 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма. Радиоактивност: GRapi 484.85.

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял, сив или оцветен в розово, синьо, виолетово; безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен; маслен до матов (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.517—1.525 — изотропен (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.014. Разсейване: няма. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

4 образци: 0337 — 0.88 ct, Бразилия; 0414 — 0.59 ct, Бразилия; 0023 — 1.64 ct, Бразилия; 0472 — 1.62 ct, Бразилия.


Изглед галерия