Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Анортит


Селектор за бърза навигация

Анортит

Клас: Силикати
Група: Фелдшпат


Рядка съставка на мафични плутониеви и вулканични скали; в някои метаморфни скали; в метаморфозирали карбонатни скали; заедно със залежи на корунд (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: ‘Anorthit’ Rose, G., 1823. Ueber den Feldspath, Albit, Labrador und Anorthit — Annalen der Physik und der Physikalischen Chemie 73: 186—194 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Монте Сома, комплекс Сома-Везувий, провинция Неапол, Кампания, Италия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от гръцките αν (ан) и oρθός (ортос), ‘не е прав ъгъл’ или ‘скосен’, в алюзия за скосената триклинна форма на кристалите.

Разпространение: Италия: Монте Сома и Везувий, Кампания; Канада; Русия: Урал; САЩ; Швеция; Япония (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

CaAl2Si2O8

Основни елементи: кислород (O), алуминий (Al), силиций (Si), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: триклинна — пинакоидален. Кристален хабитус: кристалите обикновено къси, призматични по [001], рядко по [010], до 2 cm; ламелни, едрозърнести, масивни. Срастване: често полисинтетично по албитовия закон; също по някои други закони (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {001}, по-слаба по {010}, несъвършена по {110} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 6—6.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 2.77 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: бял, сивкав, червеникав; безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.575—1.588 — анизотропен [двуосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.013. Разсейване: слабо (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

12 образци: 0723 — 0.15 ct, САЩ, Орегон; 0447 — 0.53 ct, САЩ, Орегон; 0008 — 0.72 ct, САЩ, Орегон; 0038 — 0.52 ct, САЩ, Орегон; 0446 — 0.53 ct, САЩ, Орегон; 0133 — 2.00 ct, Мексико; 0284 — 2.28 ct, Мексико; 0484 — 0.62 ct, Мексико; 0677 — 3.31 ct, Мадагаскар; 0416 — 0.36 ct, Шри Ланка; 0571 — 0.65 ct, Шри Ланка; 0060 — 0.67 ct, Индия.


Изглед галерия