Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Шеелит


Селектор за бърза навигация

Шеелит

Клас: Сулфати
Група: Шеелит

Компонент на контактно-метаморфен тактит; във високотемпературни хидротермални жили и грейзени; по-рядък в гранитни пегматити и среднотемпературни хидротермални жили; алувиален (Anthony et al., 2001—2005). Много рядък скъпоценен камък.
Шеелит — образец 0431
Шеелит — образец 0431, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Scheelit’ von Leonhard, K. C., 1821. Scheelit — Handbuch der Oryktognosie, Heidelberg: 594—596 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Биспбергс, Сетер, лен Даларна, Швеция.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: наименуван на шведския химик Карл Вилхелм Шееле, който открива волфрама.

Разпространение: важна волфрамова руда с много находища: Бразилия: Минас Жерайс; Виетнам; Германия: Алтенберг и Шварценберг, Саксония; Италия: Пиемонт; Канада; Китай; Мексико; Намибия; Русия; Швеция: Даларна; Южна Корея (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Ca(WO4)

Основни елементи: кислород (O), калций (Ca), волфрам (W).

Кристални данни

Кристалография: тетрагонална — бипирамидален. Кристален хабитус: кристалите обикновено са псевдооктаедрични {011} или {112}, с модифициращи форми {001}, {013}, {121}, до 32 cm; често зърнести, масивни. Срастване: {110}, често, проникващи и контактни двойници, съставна равнина {110} или {001} (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: {101}, ясна; по {112}, прекъсната; по {001}, неясна (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Arem, 1987: 168). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 168). Твърдост: 4.5—5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 5.9—6.3 g/cm3 (Arem, 1987: 167). Луминесценция: ярка синьо-бяла катодолуминесценция и флуоресценция под късовълнова ултравиолетова светлина и рентгенови лъчи (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял, сив, кафяв, бледожълт, жълто-оранжев, бледи нюанси на оранжево, червено, зелено; може да бъде зониран (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до непрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до диамантен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.918—1.936 — анизотропен [едноосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.01—0.018. Разсейване: 0.038. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0431 — 0.39 ct, Китай.


Изглед галерия