Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Евклаз


Селектор за бърза навигация

Евклаз

Клас: Силикати

Продукт на разграждане на берил в пегматити и в нискотемпературни алпийски жили (Anthony et al., 2001—2005). Изключително рядък скъпоценен камък.
Евклаз — образец 0319
Евклаз — образец 0319, снимка © НПМ

Оригинално описание: Haüy, R. J., 1792. De l’Euclase — Observations sur la Physique, sur l’Histoire Naturelle et sur les Arts 41: 155—156 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Ору Прету, Минас Жерайс, Бразилия.

Типов материал: Национален музей по естествена история, Париж, Франция, Haüy 3303 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: от гръцки за лесно и фрактура, във връзка със съвършената му цепителност.

Разпространение: Бразилия: Минас Жерайс; Германия; Зимбабве; Колумбия: Чивор; Мозамбик: района на Алто Лигоня; Русия: Урал; Танзания: Морогоро (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

BeAl(SiO4)(OH)

Основни елементи: водород (H), берилий (Be), кислород (O), алуминий (Al), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: като призматични кристали, сплескани по {100}, често морфологично сложни, до 12 cm (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {010}, несъвършена по {110} и {001} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест (Arem, 1987: 91). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 91). Твърдост: 7.5 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 3.08—3.12 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял, светлозелен до тъмно жълтеникавозелен, зеленикавосин, бледосин до тъмносин, по-рядко на петна; безцветен до бледосин или бледозелен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен, перлен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.65—1.677 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.019—0.025. Разсейване: 0.016. Плеохроизъм: слаб.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0319 — 0.92 ct, Бразилия.


Изглед галерия