Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Въведение > Чистота при скъпоценните камъни


Чистота при скъпоценните камъни


‘Око-чист’ чистота при данбурит — образец 0502
‘Око-чист’ чистота при данбурит — образец 0502, снимка © НПМ
Чистотата е друга важна характеристика при оценката на скъпоценни камъни. Ние използваме категоризационната схема по-долу.

Степени на чистота при диаманти

FL

Безупречен. Нямат включeния или повърхностни дефекти, видими под лупа с увеличение 10 пъти. Перфектно качество.

IF

Вътрешно безупречен. Лупа-чист, без включeния. Тези камъни имат микроскопични включeния, които е трудно да се видят под лупа с увеличение 10 пъти. Екстра фино качество.

VVS1

Много, много леко включен 1. Почти лупа-чист; много, много леки включeния. Включeнията едвам се виждат при 10 пъти увеличение. Въпреки това красотата на камъка не се намалява по никакъв начин. VVS1 обозначава по-висока степен на чистота от VVS2. Точици и игли определят степента при VVS. Много фино качество.

VVS2

Много, много леко включен 2. Почти лупа-чист; много, много леки включeния. Включeнията едвам се виждат при 10 пъти увеличение. Въпреки това красотата на камъка не се намалява по никакъв начин. VVS2 обозначава по-ниска степен на чистота от VVS1. Точици и игли определят степента при VVS. Много фино качество.

VS1

Много леко включен 1. Око-чист; съвсем незначителни включeния. Включeнията могат да се видят при 10 пъти увеличение. Въпреки това цялостната красота на камъка все още не се намалява. VS1 обозначава по-висока степен на чистота от VS2. Фино качество.

VS2

Много леко включен 2. Око-чист; съвсем незначителни включeния. Включeнията могат да се видят при 10 пъти увеличение. Въпреки това цялостната красота на камъка все още не се намалява. VS2 обозначава по-ниска степен на чистота от VS1. Рядко някои VS2 включeния могат да се видят с невъоръжено око. Фино качество.

SI1

Леко включен 1. Тези камъни имат малки включeния, които при разглеждане отблизо могат да се видят с невъоръжено око. Тези включeния обикновено не се виждат на една ръка разстояние. SI1 обозначава по-висока степен на чистота от SI2. Добро до средно високо качество.

SI2

Леко включен 2. Тези камъни имат малки включeния, които при разглеждане отблизо могат да се видят с невъоръжено око. Тези включeния обикновено не се виждат на една ръка разстояние. SI2 обозначава по-ниска степен на чистота от SI1. Добро до средно високо качество.

I1

Включен 1. Включени камъни с вътрешни белези, които варират от видими до много лесно видими с невъоръжено око. I1 обозначава по-висока степен на чистота от I2 и I3. Средно до ниско качество.

I2

Включен 2. Включени камъни с вътрешни белези, които варират от видими до много лесно видими с невъоръжено око. I2 обозначава по-ниска степен на чистота от I1 и по-висока от I3. Средно до ниско качество.

I3

Включен 3. Включени камъни с вътрешни белези, които варират от видими до много лесно видими с невъоръжено око. I3 обозначава по-ниска степен на чистота от I1 и I2. Средно до ниско качество.

Степени на чистота при цветни камъни

око-чист

Изглежда чист за невъоръженото око.

леко включен

Малки включeния донякъде лесно видими с невъоръжено око.

умерено включен

Забележими включeния видими с невъоръжено око.

силно включен

Видими включeния, които имат негативен ефект върху външния вид или трайността.

тежко включен

Видими включeния, които имат тежък ефект върху външния вид, трайността или и двете.

Степени на чистота при кабошони, непрозрачни камъни

полупрозрачен

Пропуска светлината, може да бъде силно включен. Някои камъни са естествено полупрозрачни.

непрозрачен

Не пропуска светлината, силно включен. Някои камъни са естествено непрозрачни.