Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Andradite — Представя данните за андрадит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Nordenskjöld, N., 1834 — Beskrifning på Phenakit, ett nytt Mineral från Ural — Публикувана през 1834 в ‘Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar’; съдържа оригиналното описание на минерала фенакит.
Levy, M., 1824 — Observations on the preceding Paper, with an Account of a new Mineral — Публикувана през 1824 в ‘The Annals of Philosophy’; съдържа оригиналното описание на минерала форстерит.
Dana, J. D., Brush, G. J., 1868 — E. Lime-Irongarnet; Andradite — Публикувана през 1868 в ‘A System of Mineralogy’; съдържа оригиналното описание на минерала андрадит.


Речник
тетраедрит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
таумасит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
тигрово око — скала; виж тигрово око в ‘Класификация’
титанит — вид минерал; виж титанит в ‘Класификация’