Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Powellite — Представя данните за повелит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Scheelite — Представя данните за шеелит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Beryllonite — Представя данните за берилонит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Triphylite — Представя данните за трифилин; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
кабошон — тип шлифовка; с извита повърхност; без фасети
калцит — вид минерал; виж калцит в ‘Класификация’
карбонатитинтрузивна или екструзивна магмена скала, определена от минералогичен състав, състоящ се от повече от 50 процента карбонатни минерали
карнеол — разновидност на халцедона, кварца; виж карнеол в ‘Класификация’