Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Klaproth, M. H., 1803 — XV. Chemische Untersuchung des Natroliths — Публикувана през 1803 в ‘Der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin, Neue Schriften’; съдържа оригиналното описание на минерала натролит.
Blumenbachs, J. F., 1791 — Auszuge und Kezensioneit bergmanischer und mineralogischer Schriften — Публикувана през 1791 в ‘Bergmannisches Journal’; съдържа оригиналното описание на минерала левцит.
Breithaupt, J. F. A., 1846 — Pollux — Публикувана през 1846 в ‘Annalen der Physik und Chemie’; съдържа оригиналното описание на минерала полуцит.
Thomson, T., 1811 — A Chemical Analysis of Sodalite, a new Mineral from Greenland — Публикувана през 1811 в ‘Journal of natural Philosophy, Chemistry and the Arts’; съдържа оригиналното описание на минерала содалит.


Речник
гипс — вид минерал
хакманит — разновидност на содалита; виж хакманит в ‘Класификация’
хамбергит — вид минерал; виж хамбергит в ‘Класификация’
хаюин — вид минерал; виж v в ‘Класификация’