Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Gedrite — Представя данните за жедрит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Lazzarelli, H. N., 2012 — Gemstones Identification. Blue Chart — Компилация на ключова информация за анализа на резултатите, получени със стандартните гемоложки инструменти като рефрактометър, микроскоп и лупа, дихроскоп, поларископ и т.н.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Tetrahedrite — Представя данните за тетраедрит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Fluorite — Представя данните за флуорит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
лава — разтопена скала, която извира от вулкан по време на изригване
лазулит — вид минерал; виж лазулит в ‘Класификация’
лазурит — разновидност на хаюина; данни; съставна част на лапис лазули; виж лазурит в ‘Класификация’
левцит — вид минерал; виж левцит в ‘Класификация’