Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Aeschynite-(Y) — Представя данните за ешинит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Diaspore — Представя данните за диаспор; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Ludwig, C. F., 1803 — Rutil — Публикувана през 1803 в ‘Handbuch der Mineralogie nach A. G. Werner’; съдържа оригиналното описание на минерала рутил.


Речник
кървав камък — разновидност на халцедона; виж кървав камък в ‘Класификация’
бьомит — вид минерал
бовенит — разновидност на антигорита; виж бовенит в ‘Класификация’