Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Bustamite — Представя данните за бустамит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Xonotlite — Представя данните за ксонотлит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Serendibite — Представя данните за серендибит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Sapphirine — Представя данните за сапфирин; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
хромхалцедон — разновидност на халцедона, кварца; виж хромхалцедон в ‘Класификация’
хромов диопсид — разновидност на диопсида; виж хромов диопсид в ‘Класификация’
хромов пироп — разновидност на пиропа; виж хромов пироп в ‘Класификация’
хромдравит — вид минерал; виж хромдравит в ‘Класификация’