Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Haüy, R. J., 1801 — Epidote, (m.) c’est-à-dire, qui a reçu un accroissement — Публикувана през 1801 в ‘Traité de Minéralogie’; съдържа оригиналното описание на минерала епидот.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Clinozoisite — Представя данните за клиноцоизит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Weinschenk, E., 1896 — Ueber Epidot und Zoisit — Публикувана през 1896 в ‘Zeitschrift für Kristallographie’; съдържа оригиналното описание на минерала клиноцоизит.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Zoisite — Представя данните за цоизит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
диопсид — вид минерал; виж диопсид в ‘Класификация’
дванадесетоъгълник — рядка форма при фасетирането на скъпоценен камък
доломит — вид минерал; виж доломит в ‘Класификация’
дравит — вид минерал; виж дравит в ‘Класификация’