Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Sanidine — Представя данните за санидин; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Albite — Представя данните за албит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Anorthite — Представя данните за анортит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Danburite — Представя данните за данбурит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
ортоклаз — вид минерал; виж ортоклаз в ‘Класификация’
овал — често използвана форма при фасетирането на скъпоценен камък
пейнит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
паргасит — вид минерал; виж паргасит в ‘Класификация’