Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Променящ цвета си гранат — образец 0272Променящ цвета си гранат — образец 0272

Тегло: 0.51 ct; размери: 4.98 | 4.20 | 2.98 mm; форма: овал; цвят: умерено тъмно много наситено синкавозелен; много леко сивкав. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Промяната на цвета се дължи на относително високо съдържание на ванадий (Schmetzer & Bernhardt, 1999). Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Паргасит — образец 0275Паргасит — образец 0275

Тегло: 0.82 ct; размери: 7.64 | 4.99 | 3.21 mm; форма: овал; цвят: умерено тъмно червеникавооранжев; наситен. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка.
Рубин — образец 0276Рубин — образец 0276

Тегло: 0.61 ct; размери: 6.33 | 4.36 | 2.79 mm; форма: круша; цвят: умерено тъмно наситено пурпурно червен; много леко кафеникав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Битовнит — образец 0284Битовнит — образец 0284

Тегло: 2.28 ct; размери: 10.27 | 8.10 | 5.44 mm; форма: круша; цвят: много светложълт. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Препоръчано
Данбурит

— В гранит и метаморфозирали карбонатни скали, свързани с хидротермална дейност (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Данбурит — образец 0122тегло: 0.41 ct; форма: кръг. Много чист образец; много добра португалски стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Данбурит — образец 0122