Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Индиголит — образец 0140Индиголит — образец 0140

Тегло: 0.17 ct; размери: 3.44 | 3.43 | 2.45 mm; форма: кръг; цвят: умерено светло много наситено синкавозелен; леко сивкав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Кунцит — образец 0146Кунцит — образец 0146

Тегло: 7.25 ct; размери: 15.93 | 8.56 | 7.12 mm; форма: овал; цвят: умерено светловиолетов; много леко сивкав. Много чист образец; много добра португалски стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Рубин — образец 0147Рубин — образец 0147

Тегло: 0.02 ct; размери: 1.96 | 1.93 | 1.20 mm; форма: кръг; цвят: умерено тъмнопурпурен; наситен. Малък, много чист образец; отлична шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Сапфир — образец 0148Сапфир — образец 0148

Тегло: 0.18 ct; размери: 4.99 | 2.54 | 1.97 mm; форма: маркиз; цвят: безцветен. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Препоръчано
Церусит

— Чест в окислителната зона на оловни залежи, където може да представлява важна руда (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки. Най-големият фасетиран камък е 408 каратов от Цумеб, Намибия (Arem, 1987: 64).

Образец на снимката

Церусит — образец 0029тегло: 3.71 ct; форма: осмоъгълник. Много чист образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Церусит — образец 0029