Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Серия гросулар-андрадит — образец 0027Серия гросулар-андрадит — образец 0027

Тегло: 0.72 ct; размери: 6.07 | 4.96 | 3.45 mm; форма: овал; цвят: умерено светло зеленикавожълт; наситен. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Андалузит — образец 0033Андалузит — образец 0033

Тегло: 0.55 ct; размери: 4.84 | 4.76 | 3.43 mm; форма: кръг; цвят: умерено тъмно червеникавооранжев; наситен. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Орегонски слънчев камък — образец 0038Орегонски слънчев камък — образец 0038

Тегло: 0.52 ct; размери: 6.14 | 3.99 | 2.85 mm; форма: осмоъгълник; цвят: безцветен. Много чист образец; добра степенчат стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Шпинел — образец 0041Шпинел — образец 0041

Тегло: 0.10 ct; размери: 3.05 | 3.04 | 1.91 mm; форма: кръг; цвят: светловиолетов; наситен. Много чист образец; светло оцветен; добра смесен стил шлифовка.
Препоръчано
Санидин

— Най-чест във фелзични вулканични скали; във вулканично стъкло; също от мафични, високотемпературни контактни метаморфни и хидротермално променени скали; от еклогитни нодули в кимберлит (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Санидин — образец 0017тегло: 1.08 ct; форма: овал. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Санидин — образец 0017