Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Доломит — образец 0165Доломит — образец 0165

Тегло: 3.73 ct; размери: 11.54 | 9.39 | 5.97 mm; форма: овал; цвят: много светлосив. Много чист образец; отлична смесен стил шлифовка на майстор шлифовчик Миро, Идар-Оберщайн. Източник: Алес Патрик Криванек, Saint Claire Finest Jewels.
Хризоберил — образец 0166Хризоберил — образец 0166

Тегло: 0.33 ct; размери: 4.79 | 3.69 | 2.33 mm; форма: овал; цвят: умерено жълтеникавозелен; леко сивкав. Много чист образец; отлична смесен стил шлифовка. Източник: Джефри Дейвис, Jeffery Davies Fine Jewelry & Gemstones.
Опал — образец 0167Опал — образец 0167

Тегло: 1.15 ct; размери: 9.02 | 5.40 | 3.79 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено червен; наситен. Много чист образец от разновидността ‘огнен опал’; степенчат стил шлифовка.
Йохачидолит — образец 0174Йохачидолит — образец 0174

Тегло: 0.03 ct; размери: 2.27 | 1.66 | 1.22 mm; форма: овал; цвят: умерено светло оранжево-жълт; наситен. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Препоръчано
Кордиерит

— В термично метаморфозирали аргилитни седименти и регионално метаморфозирали шисти, гнайси; в мафични магмени скали и гранити (Anthony et al., 2001—2005). Скъпоценният камък носи името иолит.

Образец на снимката

Кордиерит — образец 0214тегло: 0.18 ct; форма: овал. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Кордиерит — образец 0214