Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Кордиерит — образец 0390Кордиерит — образец 0390

Тегло: 0.20 ct; размери: 5.03 | 3.07 | 2.34 mm; форма: овал; цвят: умерено светлосин; много леко сивкав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Ахат — образец 0392Ахат — образец 0392

Тегло: 2.64 ct; размери: 14.35 | 8.06 | 3.25 mm; форма: маркиз; цвят: тъмно червеникавооранжев. Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.
Ахат — образец 0393Ахат — образец 0393

Тегло: 2.53 ct; размери: 14.24 | 7.90 | 3.14 mm; форма: маркиз; цвят: тъмно червеникавооранжев. Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.
Гранат малая — образец 0398Гранат малая — образец 0398

Тегло: 0.13 ct; размери: 3.02 | 2.98 | 1.94 mm; форма: кръг; цвят: светлооранжев; наситен. Много чист образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Препоръчано
Санидин

— Най-чест във фелзични вулканични скали; във вулканично стъкло; също от мафични, високотемпературни контактни метаморфни и хидротермално променени скали; от еклогитни нодули в кимберлит (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Санидин — образец 0017тегло: 1.08 ct; форма: овал. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Санидин — образец 0017