Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Аметист — образец 0336Аметист — образец 0336

Тегло: 2.05 ct; размери: 8.12 | 8.06 | 5.83 mm; форма: кръг; цвят: умерено синкавовиолетов; леко сивкав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Индиголит — образец 0338Индиголит — образец 0338

Тегло: 0.16 ct; размери: 3.57 | 3.54 | 2.37 mm; форма: кръг; цвят: умерено светло много наситено синкавозелен; леко сивкав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Перидот — образец 0340Перидот — образец 0340

Тегло: 0.64 ct; размери: 5.51 | 5.50 | 3.45 mm; форма: кръг; цвят: умерено жълтеникавозелен; много леко сивкав. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Смарагд — образец 0351Смарагд — образец 0351

Тегло: 0.13 ct; размери: 3.40 | 3.39 | 2.23 mm; форма: кръг; цвят: светло много леко синкаво зелен; много леко сивкав. Светло оцветен, много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Източник: Грей Уивър, Custom Facetor LLC.
Препоръчано
Синхалит

— Рядък акцесорен минерал, формиран в богати на бор скарни при контакта на варовици с гранит или гнайс (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са сравнително редки. Най-големият фасетиран камък е 158 каратов от Шри Ланка (Arem, 1987: 173).

Образец на снимката

Синхалит — образец 0150тегло: 1.43 ct; форма: възглавница. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка.
Синхалит — образец 0150