Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Данбурит


Селектор за бърза навигация

Данбурит

Клас: Силикати

В гранит и метаморфозирали карбонатни скали, свързани с хидротермална дейност (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: Shepard, C. U., 1839. Notice of Danburite, a new Mineral Species — American Journal of Science and Arts 35: 137—139 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Данбъри, окръг Феърфийлд, Кънектикът, САЩ.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: по типовото находище до Данбъри, Кънектикът, САЩ.

Разпространение: Боливия: Кочабамба; Мадагаскар; Мексико: Чаркас; Мианмар: района на Могок; Русия: Урал; Далнегорск; САЩ: до Данбъри, Кънектикът (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

CaB2(SiO4)2

Основни елементи: бор (B), кислород (O), силиций (Si), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — бипирамидален. Кристален хабитус: кристалите призматични, ромбоидни до квадратни в напречно сечение, до 50 cm; също като разпръснати маси (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: неясна по {001} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до полумидест (Arem, 1987: 78). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 78). Твърдост: 7 (Arem, 1987: 78). Плътност: 2.97—3.03 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял, виненожълт, жълтеникавокафяв, зеленикав; безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до маслен (Arem, 1987: 78). Показател на лъчепречупване: 1.627—1.639 — анизотропен [двуосен(+/-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.006. Разсейване: 0.017 (Arem, 1987: 78). Плеохроизъм: няма (Arem, 1987: 78).

Материал от ‘Хранилище’

7 образци: 0327 — 0.80 ct, Танзания, Додома; 0122 — 0.41 ct, Мексико, Чаркас; 0234 — 0.81 ct, Мексико, Чаркас; 0546 — 0.46 ct, Мексико, Чаркас; 0485 — 1.01 ct, Мексико; 0501 — 1.05 ct, Мексико, Чаркас; 0502 — 0.74 ct, Мексико, Чаркас.


Изглед галерия