Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Власовит


Селектор за бърза навигация

Власовит

Клас: Силикати

Късна фаза в нефелинови сиенити, сиенитни пегматити и по протежението на контактната зона на диференциран алкален масив (масив Ловозеро, Русия) (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Оригинално описание: Тихоненкова, Р. П. Казакова, М. Е. [Tikhonenkova, R. P., Kazakova, M. E.], 1961. Власовит — новый силикат циркония из Ловозерского массива [Vlasovite — a new zirconium silicate from the Lovozero Massif] — Доклады Академии наук СССР [Doklady Akademii Nauk SSSR] 137 (4): 944—946 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: вр. Вавнбед, масив Ловозеро, Колски полуостров, Мурманска област, Северозападен федерален окръг, Русия.

Типов материал: Национален минерално-суровинен университет ‘Горный’, Санкт Петербург, Русия, 1037/1; Минералогически музей А. Е. Ферсман, Москва, Русия, 83207, vis5052; Национално висше минно училище, Париж, Франция (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: именуван на Кузма Алексеевич Власов, руски минералог и геохимик.

Разпространение: Канада: комплекс ез. Шефилд, р. Кипава, Квебек; остров Възнесение; Русия: Колски полуостров; северно от езерото Байкал, Сибир (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Na2ZrSi4O11

Основни елементи: кислород (O), натрий (Na), силиций (Si), цирконий (Zr).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: в кристали, до 15 cm; по-често като полузакръглени до с неправилна форма зърна и агрегати на тези зърна. Срастване: равнина на свдояване {010}, рядко (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {010}, добра; по {h0l}, слаба (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък. Твърдост: 6 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 2.92—2.97 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: променени части флуоресцират кафеникавожълто под късовълнова ултравиолетова светлина (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: безцветен, розов, бледокафяв, сребрист; при преминаваща светлина безцветен (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен. Показател на лъчепречупване: 1.605—1.625 — анизотропен [двуосен (-)] (Anthony et al., 2001—2005). Двойно лъчепречупване: 0.02. Разсейване: отчетливо (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0006 — 0.22 ct, Канада, Квебек, езеро Шефилд.


Изглед галерия