Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Лунен камък


Селектор за бърза навигация

Лунен камък

Популярно име за перлен и опалесцентен ортоклаз.


Материал от ‘Хранилище’

12 образци: 0131 — 1.00 ct, Индия; 0132 — 1.06 ct, Индия; 0162 — 0.85 ct, Индия; 0163 — 1.00 ct, Индия; 0106 — 4.04 ct, Индия; 0095 — 3.90 ct, Индия; 0099 — 3.06 ct, Индия; 0092 — 0.82 ct, Шри Ланка; 0093 — 0.76 ct, Шри Ланка; 0096 — 3.50 ct, Индия; 0366 — 1.37 ct, Индия; 0360 — 13.30 ct, без точно находище [Африка].


Изглед галерия