Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Въведение > Шлифовка при скъпоценните камъни


Шлифовка при скъпоценните камъни


Търговски тип шлифовка при силиманит — образец 0113
Търговски тип шлифовка при силиманит — образец 0113, снимка © НПМ

Прецизна шлифовка при гросулар (цаворит) — образец 0094
Прецизна шлифовка при гросулар (цаворит) — образец 0094, снимка © НПМ
Шлифовката при скъпоценните камъни е също от особено значение. Най-общо има 2 типа шлифовка — търговска и прецизна. При първата основната цел и да се запази колкото е възможно повече от големината на кристала, респективно тегло, а при втората се спазват точни пропорции, ъгли и др., винаги съобразени със специфичния минерал.

При шлифовъчния процес на скъпоценния камък се придава различна форма, която може да е с извита повърхност, като при тази тип кабошон или състояща се от фасети. Огромна база данни на различни диаграми за фасетиране се поддържа на FacetDiagrams.org.

Диаграма на стандартен кръгъл брилянт
Диаграма на стандартен кръгъл брилянт, показваща основните елементи на фасетиран камък — горната част се нарича корона; долната — павилион; поясчето, разделящо двете части се нарича рундист; широката плоска фасета в средата на короната се казва таблица; най-долният край на павилиона — шип

Фасетирането може да бъде брилянтово, степенчато, смесено или друго. Някои от най-популярните форми са кръг, овал, възглавница, възглавница триъгълник, осмоъгълник, круша.