English · Български

Целеви видове


Директива за хабитатите 92_43 | Приложение II — Директива за хабитатите 92/43 | Приложение II
Червена книга на европейските дневни пеперуди — Червена книга на европейските дневни пеперуди
Република България: Закон за биологичното разнообразие | Приложение 2 — Р България: Закон за биологичното разнообразие | Приложение 2
CITES — [CITES] Конвенция по международната търговия със застрашени видове
Бернска конвенция | Приложение II — Бернска конвенция | Приложение II
CORINE биотопи — CORINE биотопи
Ендемичен вид — Ендемичен вид
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)Червена книга на европейските дневни пеперуди
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)CORINE биотопи
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)CORINE биотопи
Muschampia tessellum (Hübner, [1803])CORINE биотопи
Pyrgus cacaliae (Rambur, [1839])Ендемичен вид
Pyrgus cinarae (Rambur, [1839])Ендемичен вид
Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775)Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)Червена книга на европейските дневни пеперуди Република България: Закон за биологичното разнообразие | Приложение 2 CITES CORINE биотопи
Colias caucasica (Staudinger, 1871)Република България: Закон за биологичното разнообразие | Приложение 2 CORINE биотопи
Pieris ergane (Geyer, [1828])CORINE биотопи
Pontia chloridice (Hübner, [1813])CORINE биотопи
Lycaena dispar ([Haworth], 1802)Директива за хабитатите 92_43 | Приложение II Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи
Lycaena ottomanus (Lefebvre, [1830])Червена книга на европейските дневни пеперуди Ендемичен вид
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)Червена книга на европейските дневни пеперуди
Scolitantides orion (Pallas, 1771)Червена книга на европейските дневни пеперуди CORINE биотопи
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)Червена книга на европейските дневни пеперуди
Maculinea alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775)Червена книга на европейските дневни пеперуди CORINE биотопи
Maculinea arion (Linnaeus, 1758)Червена книга на европейските дневни пеперуди Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи
Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779)Директива за хабитатите 92_43 | Приложение II Червена книга на европейските дневни пеперуди Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи
Plebejus sephirus (Frivaldszky, 1835)CORINE биотопи
Agriades dardanus (Freyer, [1844])CORINE биотопи
Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835)Директива за хабитатите 92_43 | Приложение II Червена книга на европейските дневни пеперуди CORINE биотопи
Polyommatus aroaniensis (Brown, 1976)Ендемичен вид
Polyommatus nephohiptamenos (Brown & Coutsis, 1978)Ендемичен вид
Lopinga achine (Scopoli, 1763)Червена книга на европейските дневни пеперуди Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи
Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)Директива за хабитатите 92_43 | Приложение II Червена книга на европейските дневни пеперуди Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи
Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900Ендемичен вид
Erebia orientalis Elwes, 1900Ендемичен вид
Erebia medusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)Червена книга на европейските дневни пеперуди
Erebia alberganus (Prunner, 1798)Ендемичен вид
Erebia gorge (Hübner, [1804])Ендемичен вид
Erebia rhodopensis Nicholl, 1900Република България: Закон за биологичното разнообразие | Приложение 2 Ендемичен вид
Erebia pronoe (Esper, [1780])Ендемичен вид
Erebia melas (Herbst, 1796)Ендемичен вид
Erebia oeme (Hübner, [1804])Ендемичен вид
Hipparchia senthes (Fruhstorfer, 1908)Ендемичен вид
Pseudochazara orestes De Prins & van der Poorten, 1981Ендемичен вид
Apatura iris (Linnaeus, 1758)CORINE биотопи
Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775)CORINE биотопи
Apatura metis Freyer, 1829Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)CORINE биотопи
Neptis sappho (Pallas, 1771)CORINE биотопи
Neptis rivularis (Scopoli, 1763)CORINE биотопи
Nymphalis xanthomelas (Esper, [1781])Червена книга на европейските дневни пеперуди CORINE биотопи
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)Директива за хабитатите 92_43 | Приложение II Червена книга на европейските дневни пеперуди Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи
Euphydryas cynthia ([Denis & Schiffermüller], 1775)Ендемичен вид
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)Директива за хабитатите 92_43 | Приложение II Червена книга на европейските дневни пеперуди Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи
Melitaea trivia ([Denis & Schiffermüller], 1775)CORINE биотопи
Melitaea aurelia Nickerl, 1850Червена книга на европейските дневни пеперуди
Melitaea britomartis Assmann, 1847Червена книга на европейските дневни пеперуди CORINE биотопи
Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775)CORINE биотопи
Boloria eunomia (Esper, 1800)CORINE биотопи