English · Български

Neptis sappho (1)
Neptis sappho (2)
Neptis sappho (фото: С. Бешков, май 2007).

Neptis sappho

(Pallas, 1771)
Статут — CORINE биотопи

Ареалът на вида включва югоизточна Европа, Централна и североизточна Азия, северен Китай, Тайван, Корея и Япония. В България рядък и в изолирани популации; в планините до 1300 m (Стара планина: Чумерна) (Чорбаджиев, 1919: 183).


Находища:

FM37: с. Ново Село, Осоговска пл., Кюстендилско, 42.1961N, 22.6794E: [1116 m] (Abadjiev, 2001: 245) • FM39: гара Скакавица, Земенски пролом, Кюстендилско, 42.4186N, 22.6553E: [650 m] (Abadjiev, 2001: 245) • FN82: Боянска река, Витоша, Софийско (Дряновски, 1907а: 3) • FN82: Драгалевска р., Витоша, Софийско (Дряновски, 1907а: 3) • FN91: с. Панчарево, Софийско, 42.6N, 23.417E: [650 m] (Abadjiev, 1999: 288) • FN97: гара Лакатник, Искърски пролом, Софийско: [300 m] (Abadjiev, 1995: Pl. XX, 122) • FP23: с. Салаш, Видинско, 43.6128N, 22.5283E: 550 m (Abadjiev, 2001: 245) • FP47: гр. Видин, 43.9900N, 22.8725E: [34 m] (Ganev, 1983b: 59) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Буреш, 1912: 42) • GN17: Черепиш, Искърски пролом (Буреш, 1912: 42) • KH59: с. Реселец, Плевенско, 43.23333N, 24.03333E: [100 m] (Abadjiev, 1995: 28, 29, 142) • KJ60: с. Чомаковци, Плевенско, 43.31667N, 24.06667E: [50 m] (Abadjiev, 1995: 28) • LH15: с. Орешак, Ловешко, 42.883N, 24.767E: [500 m] (Abadjiev, 1995: 28) • LH17: гр. Ловеч, 43.133N, 24.717E: [100 m] (Дряновски, 1907а: 3) • LH25: с. Бериево, Габровско, 42.967N, 24.883E: [200 m] (Buchsbaum, 1981/2: 77) • LH31: гр. Калофер, Пловдивско, 42.617N, 24.983E: [600 m] (Бахметьев, 1902: 405) • LH75: гр. Дряново, Габровско, 42.983N, 25.492E: [200 m] (Abadjiev, 1995: 28) • LH75: Дряновски манастир, Габровско: 250 m (Abadjiev, 2001: 245) • MH13: вр. Чумерна, Стара планина, Сливенско: 1300 m (Чорбаджиев, 1919: 183) • MH16: с. Разсоха, Великотърновско, 43.017N, 25.983E: [200 m] (Abadjiev, 1995: 28) • MH54: гр. Котел, Сливенско, 42.883N, 26.45E: [500 m] (Бахметьев, 1902: 405) • MH95: Ришки проход, Шуменско (Abadjiev, 1995: 28) • MJ61: гр. Разград, 43.567N, 26.517E: [200 m] (Маркович, 1909: 7) • NH05: с. Веселиново, Шуменско, 42.983N, 27.033E: [100 m] (Abadjiev, 2001: 245) • NH26: с. Красимир, Варненско, 43.033N, 27.3E: [50 m] (Буреш, 1940: 247).


UTM карта на известното разпространение на Neptis sappho в България
UTM карта на известното разпространение на Neptis sappho в България.