English · Български

Pseudophilotes vicrama
Pseudophilotes vicrama (фото: С. Бешков, 2005).

Pseudophilotes vicrama

(Moore, 1865)
Статут — Червена книга на европейските дневни пеперуди

Ареалът включва Източна Европа, Балканите, Турция, Централна Азия, Тян-Шан и Китай. В България се среща в изолирани популации; в планините до 1400 m (Рила: Радуил) (Буреш & Тулешков, 1930: 161). Включен като уязвим в Червена книга на Европейските дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 114).


Находища:

FL87: х. Беласица, Благоевградско: 800—1200 m (Сливов & Несторова, 1988: 118) • FL88: х. Беласица, Благоевградско: ≤ 800 m (Сливов & Несторова, 1988: 118) • FL89: местн. Рупите, Благоевградско, 41.4333N, 23.2500E: 100 m (Beshkov, Nowacki & Palka, 1999: 173) • FL89: хълм Кожух, Благоевградско, 41.4333N, 23.2500E: [280 m] (Ganev, 1984: 126) • FL89: гара Генерал Тодоров, Благоевградско, 41.4500N, 23.2833E: [79 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 161) • FL89: Огражден пл., Благоевградско, 41.5167N, 23.1833E: ≤ 700 m (Ganev, 1986: 95) • FM39: гара Скакавица, Земенски пролом, Кюстендилско, 42.4186N, 22.6553E: [650 m] (Ganev, 1983a: 85) • FM72: гара Кресна, Кресненски пролом, Благоевградско, 41.7333N, 23.1500E: [232 m] (Krzywicki, 1981: 42) • FM73: гара Стара Кресна, Кресненски пролом, Благоевградско, 41.8000N, 23.1833E: [250 m] (Abadjiev, 2001: 130) • FM80: гр. Сандански, Благоевградско, 41.5667N, 23.2833E: [296 m] (Krzywicki, 1981: 42) • FM81: с. Струмяни, Благоевградско, 41.6333N, 23.2000E: [128 m] (Krzywicki, 1981: 42) • FM90: с. Поленица, Благоевградско, 41.5667N, 23.3000E: [345 m] (Lehmann, 1990: 123) • FM91: с. Лиляново, Благоевградско, 41.6167N, 23.3167E: [676 m] (Дряновски, 1921: 131) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Nicholl, 1900: 33) • FN82: Боянска река, Витоша, Софийско (Дряновски, 1907а: 7) • FN82: Люлин, Софийско (Graves, 1928: 81) • FN82: Витоша, Софийско (Буреш & Тулешков, 1930: 161) • FN86: с. Искрец, Софийско, 42.98333N, 23.25E: [500 m] (Abadjiev, 2001: 130) • FN91: с. Панчарево, Софийско, 42.6N, 23.417E: [650 m] (Abadjiev, 1999: 282) • FN92: София (Rebel, 1903: 188) • GL09: гр. Мелник, Благоевградско, 41.517N, 23.4E: [300 m] (Lehmann, 1990: 123) • GL18: Пост 17 — Пост 18, Славянка, Благоевградско: 1200 m (Тулешков, 1929: 154) • GM04: гр. Разлог, Благоевградско, 41.89N, 23.479E: [700 m] (Krzywicki, 1981: 42) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Дряновски, 1909а: 74) • GM28: с. Радуил, Рила, Софийско, 42.283N, 23.683E (Дряновски, 1907а: 7) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Haig-Thomas, 1936: 138) • GN08: гр. Враца, 43.21N, 23.5625E: [400 m] (Дряновски, 1907а: 7) • KG67: с. Варвара, Пазарджишко, 42.15N, 24.133E: [300 m] (Тулешков, 1965: 193) • KG75: гр. Пещера, Родопи, Пазарджишко, 42.03333N, 24.3E: [400 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 161) • LG03: с. Хвойна, Родопи, Смолянско, 41.86666N, 24.68333E: [700 m] (Маркович, 1923: 132) • LG25: Асенова крепост, Пловдивско (Буреш & Тулешков, 1930: 161) • LG25: гр. Асеновград, Пловдивско, 42.017N, 24.867E: [200 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 161) • LG89: гр. Стара Загора, 42.433N, 25.642E: [200 m] (Тулешков, 1965: 193) • LH31: гр. Калофер, Пловдивско, 42.617N, 24.983E: [600 m] (Krzywicki, 1981: 42) • LH87: гр. Велико Търново, 43.086N, 25.656E: [100 m] (Бахметьев, 1902: 402) • MG43: с. Пашово, Хасковско, 41.833N, 26.383E: [200 m] (Чорбаджиев, 1928: 176) • MG43: с. Щит, Хасковско, 41.825N, 26.361E: [200 m] (Чорбаджиев, 1928: 176) • MG53: с. Сладун, Хасковско, 41.85N, 26.467E: [100 m] (Чорбаджиев, 1928: 176) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Пигулев, 1899—1900 (1899): 16) • MH87: рез. Патлейна, Шуменско (Буреш & Тулешков, 1930: 161) • MJ15: гр. Русе, 43.856N, 25.971E (Ковачев, 1898: 22) • MJ61: гр. Разград, 43.567N, 26.517E: [200 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 161) • MJ62: гара Разград (Маркович, 1909: 13) • MJ62: местн. Куртлуджа, Разградско (Маркович, 1909: 13) • MJ71: с. Самуил, Разградско, 43.517N, 26.75E: [300 m] (Маркович, 1909: 13) • NG39: местн. Пода, Бургаско (Буреш & Тулешков, 1930: 161) • NG49: местн. Ала тепе, Бургаско (Чорбаджиев, 1915: 20) • NH30: гр. Бургас (Меден рудник) (Чорбаджиев, 1915: 20) • NH88: резиденция Евксиноград, Варненско (Буреш, 1930: 233) • NH89: с. Кранево, Добричко, 43.33333N, 28.05E (Krzywicki, 1981: 42) • NJ90: гр. Балчик, Добричко, 43.383N, 28.167E: [50 m] (Caradja, 1929: 63) • NJ90: Тузлата, Добричко (Abadjiev, 2001: 131) • PJ23: Дуранкулашко езеро, Добричко (Beshkov & Abadjiev, 2000: 550).


UTM карта на известното разпространение на Pseudophilotes vicrama в България
UTM карта на известното разпространение на Pseudophilotes vicrama в България.