English · Български

Erebia orientalis
Erebia orientalis (фото: С. Бешков, 1993).

Erebia orientalis

Elwes, 1900
Статут — Ендемичен вид

Ендемичен вид; среща се в Сърбия и България. У нас е разпространен по високите части на Стара планина, Рила и Пирин на височина от 1400 (Стара планина: Равнец) (Franke, 1989: 136) — 2600 m (Рила: Мусала) (Буреш & Тулешков, 1929: 220).


Находища:

FM92: Сини връх, Пирин, Благоевградско: 2000—2200 m (Drenowski, 1920: 242) • FM92: Влахинска река, Пирин, Благоевградско: 1900—2100 m (Grosser, 1982: 218) • FM93: вр. Каменитица, Пирин, Благоевградско: 1900 m (Buresch, 1918: 144) • FM96: р. Друшльовица, Рила, Кюстендилско: [1800 m] (Дряновски, 1909б: 630) • FM96: местн. Равна, Рила, Кюстендилско: 2000—2300 m (Abadjiev, 1991: 33) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 220) • FM96: Царев вр., Рила, Кюстендилско: 2100—2300 m (Varga, 1971: 223) • FM97: Елени вр., Рила, Кюстендилско: 2500 m (Rebel, 1903: 172) • FM97: местн. Мальовица, Рила, Кюстендилско: [1800 m] (Essayan & Cintré, 1980: 264) • FN68: вр. Ком, Стара планина: 1700—2000 m (Abadjiev, 2001: 201) • FP30: вр. Миджур, Стара планина, Видинско (Тулешков, 1932: 308) • GM02: цирк. Бъндеришки езера, Пирин, Благоевградско: 2000—2200 m (Буреш & Илчев, 1921: 63) • GM02: р. Бъндерица, Пирин, Благоевградско: 2000 m (Coene, 1976: 175) • GM02: вр. Вихрен, Пирин, Благоевградско, 41.800N, 23.370E: 2100—2500 m (Varga, 1971: 224) • GM05: Малък Мечи връх, Рила: 2100—2400 m (Varga & Slivov, [1977]: 171) • GM06: местн. Тиха Рила, Рила: 1950 m (Abadjiev, 2001: 203) • GM07: около 12—13 mi [20—21 km] Ю Самоков (Леви Искър) [при сливането на Леви Искър и Долна Лева река]: 5000 ft (Nicholl, 1900: 64) • GM07: вр. Попова капа, Рила: 7000 ft (Nicholl, 1900: 65) • GM07: Сухото езеро, Рила: 2200—2400 m (Züllich, 1936: 35) • GM16: пр. Джанка, Рила (Varga & Slivov, [1977]: 171) • GM16: х. Грънчар, Рила: 2100 m (Abadjiev, 2001: 203) • GM16: вр. Ковач, Рила (Дряновски, 1909б: 630) • GM16: вр. Суха вапа, Рила (Varga & Slivov, [1977]: 171) • GM17: вр. Манчо, Рила: 2500 m (Буреш & Тулешков, 1929: 220) • GM17: цирк. Маричини езера, Рила (Nicholl, 1900: 67) • GM17: вр. Мусала, Рила: 2600 m (Буреш & Тулешков, 1929: 220) • GM17: вр. Шатър, Рила, Софийско (Дряновски, 1909б: 630) • GM17: цирк. Шатърски езера, Рила, Софийско: 2400 m (Буреш & Тулешков, 1929: 220) • GM17: цирк. Жълти езера, Рила, Софийско (Graves, 1928: 84) • GM17: пр. Железни врата, Рила, Софийско (Rebel, 1903: 172) • GM27: местн. Белмекен, Рила, Софийско: 2000—2600 m (Буреш, 1914: 123) • GM27: р. Чавча, Рила, Софийско (Nicholl, 1900: 68) • GM27: местн. Гърдева скала, Рила (Arnscheid & Roos, 1977: 112) • GM36: с. Юндола, Пазарджишко, 42.033N, 23.833E: [700 m] (Abadjiev, 2001: 203) • KH83: вр. Вежен, Стара планина: 2000 m (Popov, 1998: 131) • LH13: вр. Левски, Стара планина: 1850—2100 m (Abadjiev, 2001: 203) • LH22: вр. Равнец, Стара планина: 1400—1700 m (Franke, 1989: 136) • LH23: вр. Ботев, Стара планина: 2000—2300 m (Буреш & Тулешков, 1929: 221) • LH23: вр. Голям Купен, Стара планина: 1900 m (Popov, 1998: 131) • LH23: вр. Жълтец, Стара планина: 1900 m (Abadjiev, 2001: 203).


UTM карта на известното разпространение на Erebia orientalis в България
UTM карта на известното разпространение на Erebia orientalis в България.