English · Български

Erebia rhodopensis
Erebia rhodopensis (фото: M. Rowlings, юли 2004).

Erebia rhodopensis

Nicholl, 1900
Статут — Република България: Закон за биологичното разнообразие | Приложение 2 Ендемичен вид

Ареалът на вида е ограничен на Балканите. В България разпространен във високите части на Стара планина, Рила и Пирин между 1800 (Пирин: Демяница) (Буреш & Тулешков, 1929: 225) и 2900 m (Рила: Мусала) (Буреш & Тулешков, 1929: 225). Защитен от Закона за биологичното разнообразие в България.


Находища:

FM92: цирк. Казана, Пирин, Благоевградско: 2300 m (Varga & Slivov, [1977]: 172) • FM92: вр. Вихрен, Пирин, Благоевградско, 41.800N, 23.370E: 2700 m (Буреш & Илчев, 1921: 63) • FM93: вр. Каменитица, Пирин, Благоевградско: 1900 m (Buresch, 1918: 226) • FM96: Царев вр., Рила, Кюстендилско: [2100—2300 m] (Varga & Slivov, [1977]: 172) • FM97: Черни рид, Рила, Кюстендилско: 2300 m (Abadjiev, 1991: 33, 34) • FM97: Додов вр., Рила, Кюстендилско: 2550—2600 m (Abadjiev, 2001: 207) • FM97: Елени вр., Рила, Кюстендилско: 1800—2000 m (Rebel, 1903: 175) • FM97: местн. Мальовица, Рила, Кюстендилско: [1800 m] (Буреш & Попов, 1965: 64) • GM01: вр. Каменитица, Пирин, Благоевградско: 2000 m (Busse & Ockruck, 1991: 16) • GM01: вр. Куклите, Пирин, Благоевградско: 2500 m (Lehmann, 1990: 125) • GM01: седл. Железни врата, Пирин, Благоевградско: 2300—2500 m (Буреш & Тулешков, 1929: 225) • GM02: цирк. Бъндеришки езера, Пирин, Благоевградско: 2000—2200 m (Буреш & Илчев, 1921: 63) • GM02: цирк. Бъндеришки езера, Пирин, Благоевградско (Abadjiev, 1997: 72) • GM02: х. Безбог, Пирин, Благоевградско: 1900—2100 m (Varga & Slivov, [1977]: 172) • GM02: р. Демяница, Пирин, Благоевградско: 1600—1800 m (Буреш & Тулешков, 1929: 225) • GM02: Попово езеро, Пирин, Благоевградско: 2100—2450 m (Buresch, 1918: 226) • GM02: цирк. Валявишки езера, Пирин, Благоевградско: 2000—2300 m (Буреш & Тулешков, 1929: 225) • GM02: вр. Вихрен, Пирин, Благоевградско, 41.800N, 23.370E: 2000—2600 m (Buresch, 1918: 226) • GM05: Малък Мечи връх, Рила: 2100—2400 m (Varga & Slivov, [1977]: 172) • GM06: цирк. Рибни езера, Рила: 2400 m (Abadjiev, 1995: Pl. II, Pl. XIV, 119, 135) • GM07: вр. Попова капа, Рила (Буреш & Тулешков, 1929: 225) • GM16: пр. Джанка, Рила (Varga & Slivov, [1977]: 172) • GM16: вр. Ковач, Рила (Varga & Slivov, [1977]: 172) • GM16: вр. Суха вапа, Рила (Varga & Slivov, [1977]: 172) • GM16: местн. Трещеник, Рила: 2000—2200 m (Coene, 1976: 175) • GM17: вр. Манчо, Рила: 2500 m (Буреш & Тулешков, 1929: 225) • GM17: цирк. Маричини езера, Рила (Nicholl, 1900: 67) • GM17: рид Маркуджика, Рила: 2400 m (Abadjiev, 2000: 122) • GM17: вр. Мусала, Рила (Дряновски, 1909а: 80) • GM17: цирк. Мусаленски езера, Рила: 2200—2400 m (Дряновски, 1907б: 583) • GM17: вр. Шатър, Рила, Софийско: 2500 m (Буреш & Тулешков, 1929: 225) • GM17: цирк. Шатърски езера, Рила, Софийско: 2300 m (Abadjiev, 2001: 207) • GM17: цирк. Жълти езера, Рила, Софийско (Abadjiev, 2001: 207) • GM27: местн. Белмекен, Рила, Софийско: 2600 m (Буреш & Тулешков, 1929: 225) • GM27: р. Чавча, Рила, Софийско: 6000 ft (Nicholl, 1900: 67, 68) • GM27: вр. Ибър, Рила: 2600 m (Буреш & Тулешков, 1929: 225) • LH13: вр. Левски, Стара планина: 1950—2166 m (Popov, 1998: 134) • LH23: вр. Ботев, Стара планина (Буреш & Попов, 1965: 64) • LH23: Маринка, Стара планина (Popov, 1998: 134) • LH43: вр. Розоватец, Стара планина: 1800—1900 m (Popov, 1998: 134).


UTM карта на известното разпространение на Erebia rhodopensis в България
UTM карта на известното разпространение на Erebia rhodopensis в България.