English · Български

Zerynthia polyxena
Zerynthia polyxena (фото: С. Бешков, 2007).

Zerynthia polyxena

([Denis & Schiffermüller], 1775)
Статут — Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи

Ареалът на вида включва Централна и югоизточна Европа, северозападна Турция и южен Урал. Широко разпространен в България; в планините достига до 1900 m (Рила: Сухото езеро) (Буреш & Тулешков, 1929: 167).


Находища:

FL88: х. Беласица, Благоевградско: ≤ 800 m (Сливов & Несторова, 1988: 116) • FL89: местн. Рупите, Благоевградско, 41.4333N, 23.2500E: [100 m] (Abadjiev, 2001: 45) • FM38: хълм Хисарлъка, гр. Кюстендил, 42.2839N, 22.6911E: [600 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • FM38: с. Соволяно, Кюстендилско, 42.3311N, 22.6603E: [508 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • FM39: гара Скакавица, Земенски пролом, Кюстендилско, 42.4186N, 22.6553E: [650 m] (Ganev, 1983a: 84) • FM91: с. Лиляново, Благоевградско, 41.6167N, 23.3167E: [676 m] (Lehmann, 1990: 122) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Krzywicki, 1981: 30) • FN34: гр. Трън, Пернишко, 42.8353N, 22.6517E: [790 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • FN72: Люлин, Софийско (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • FN76: с. Манастирище, Стара планина, Софийско, 43.004N, 23.143E: [700 m] (Abadjiev, 2001: 45) • FN86: с. Искрец, Софийско, 42.98333N, 23.25E: [500 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • FN92: София (Лозенец) (Bachmetjew, 1896—1897 (1896): 150) • FN94: Нови Искър (гара Курило), Искърски пролом, Софийско, 42.8N, 23.35E: [500 m] (Abadjiev, 2001: 45) • FN95: гр. Своге, Искърски пролом, Софийско, 42.967N, 23.35E: [500 m] (Сливов, 1968: 142) • FN97: гара Лакатник, Искърски пролом, Софийско: [300 m] (Сливов, 1968: 142) • FP45: с. Държаница, Видинско, 43.8092N, 22.8436E: [89 m] (Abadjiev, 2001: 45) • FP47: гр. Видин, 43.9900N, 22.8725E: [34 m] (Abadjiev, 2001: 45) • GM07: Сухото езеро, Рила: 1900 m (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • GM39: с. Стамболово, Софийско, 42.4N, 23.817E: [500 m] (Илчев, 1913: 91) • GM45: гр. Велинград, Родопи, Пазарджишко, 42.017N, 24E: [700 m] (Krzywicki, 1981: 30) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • GN02: Врана, Софийско (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • GN07: с. Зверино, Врачанско, 43.083N, 23.55E: [200 m] (Сливов, 1968: 142) • GN17: Черепиш, Искърски пролом (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • KG85: гр. Брацигово, Родопи, Пазарджишко, 42.03333N, 24.35E: [400 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • KG86: с. Бяга, Пазарджишко, 42.067N, 24.367E: [200 m] (Буреш, 1939: 146) • KG95: гр. Кричим, Пазарджишко, 42.05N, 24.467E: [100 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • KH59: с. Реселец, Плевенско, 43.23333N, 24.03333E: [100 m] (Abadjiev, 2001: 45) • KH69: гр. Червен бряг, Плевенско, 43.267N, 24.1E: [100 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • LG02: гр. Чепеларе, Родопи, Смолянско, 41.733N, 24.683E: 1000—1400 m (Илчев, 1915: 163) • LG05: с. Храбрино, Пловдивско (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • LG15: ман. Свети Врач, Пловдивско (Аджаров, 1924: 123) • LG16: гр. Пловдив, 42.15N, 24.75E: [100 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • LG17: с. Труд, Пловдивско, 42.233N, 24.733E: [100 m] (Аджаров, 1924: 123) • LG24: с. Бачково, Родопи, Пловдивско, 41.95N, 24.867E: [400 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • LG25: гр. Асеновград, Пловдивско, 42.017N, 24.867E: [200 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • LH17: гр. Ловеч, 43.133N, 24.717E: [100 m] (Иванов, 1926: 213) • LH22: гр. Карлово, Пловдивско, 42.633N, 24.8E: [400 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 16) • LH87: Преображенски манастир, Великотърновско (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • LH87: гр. Велико Търново, 43.086N, 25.656E: [100 m] (Маркович, 1909: 6) • LJ00: гр. Плевен, 43.417N, 24.617E: [50 m] (Маркович, 1909: 6) • MG11: х. Арда, Хасковско (Abadjiev, 2001: 45) • MG43: с. Щит, Хасковско, 41.825N, 26.361E: [200 m] (Чорбаджиев, 1928: 174) • MH42: гр. Сливен (Абланово) (Abadjiev, 2001: 45) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Бахметьев, 1902: 396) • MH68: рез. Дервиша, Шуменско (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • MJ15: гр. Русе, 43.856N, 25.971E (Ковачев, 1898: 21) • MJ61: гр. Разград, 43.567N, 26.517E: [200 m] (Маркович, 1904: 222) • NG39: местн. Пода, Бургаско (Буреш & Тулешков, 1929: 167) • NG49: с. Равна гора, Бургаско, 42.367N, 27.55E: [50 m] (Илчев, 1924: 173) • NG56: с. Кондолово, Бургаско, 42.1N, 27.683E: [300 m] (Илчев, 1924: 173) • NG66: гр. Царево, Бургаско, 42.16667N, 27.85E: [0 m] (Илчев, 1924: 173) • NG68: гр. Приморско, Бургаско, 42.267N, 27.767E: [0 m] (Илчев, 1924: 173) • NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E (Недялков, 1909: 127) • NH78: местн. Солук салаар, Варненско (Карножицки, 1954: 162) • NH78: гр. Варна, 43.183N, 27.9E (Буреш & Карножицки, 1942: 131) • NH88: резиденция Евксиноград, Варненско (Буреш, 1926: 168) • NH88: гр. Варна (Виница) (Буреш & Карножицки, 1942: 131).


UTM карта на известното разпространение на Zerynthia polyxena в България
UTM карта на известното разпространение на Zerynthia polyxena в България.