English · Български

Neptis rivularis
Neptis rivularis (фото: С. Бешков, 7 юни 2007).

Neptis rivularis

(Scopoli, 1763)
Статут — CORINE биотопи

Ареалът на вида обхваща широк район от Алпите, Източна Европа, Турция и Кавказ до Централна Азия, южен Сибир, Монголия, северен Китай, Тайван, Корея и Япония. В България се среща предимно в изолирани популации; в планините до 1200 m (Витоша) (Несторова, 1974: 227).


Находища:

FL88: х. Беласица, Благоевградско: ≤ 800 m (Сливов & Несторова, 1988: 116) • FM72: Кресненски пролом, Благоевградско: [250 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 189) • FM77: р. Бистрица [Дупнишка], Рила, Кюстендилско, 42.2333N, 23.1667E: 1000 m (Буреш & Тулешков, 1929: 189) • FM80: гр. Сандански, Благоевградско, 41.5667N, 23.2833E: [296 m] (Krzywicki, 1981: 33) • FM85: с. Бистрица, Благоевградско, 42.0500N, 23.1833E: 1000 m (Essayan & Cintré, 1980: 263) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1000 m] (Rebel, 1903: 164) • FN77: Петрохански проход, Стара планина: [1500 m] (Бахметьев, 1902: 405) • FN82: Бояна, Витоша, Софийско: 750 m (Несторова, 1974: 227) • FN82: София (Владая) (Буреш & Тулешков, 1929: 189) • FN82: Турския път, Витоша, Софийско: 800—1200 m (Несторова, 1974: 227) • FN91: с. Панчарево, Софийско, 42.6N, 23.417E: [650 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 189) • FN92: София (Abadjiev, 1995: Pl. XX, 122) • FN92: София (Борисова градина) (Abadjiev, 1995: 30) • FN95: гара Реброво, Искърски пролом, Софийско, 42.883N, 23.383E: [500 m] (Сливов, 1968: 146) • FP41: с. Горни Лом, Видинско, 43.4850N, 22.7475E: 820 m (Abadjiev, 2001: 247) • FP50: Дембледелска Мъртвиня, Стара планина, Монтанско: 1100 m (Abadjiev, 2001: 247) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Nicholl, 1900: 68) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 189) • GN01: с. Пасарел, Софийско (Abadjiev, 2001: 247) • GN01: яз. Искър (стената), Софийско: 720 m (Abadjiev, 1999: 288) • KG82: гр. Девин, Родопи, Смолянско, 41.733N, 24.4E: [800 m] (Abadjiev, 1995: 142) • KG95: гр. Кричим, Пазарджишко, 42.05N, 24.467E: [100 m] (Буреш, 1925: 32) • LH22: гр. Карлово, Пловдивско, 42.633N, 24.8E: [400 m] (Haig-Thomas, 1936: 137) • MH54: гр. Котел, Сливенско, 42.883N, 26.45E: [500 m] (Бахметьев, 1902: 405).


UTM карта на известното разпространение на Neptis rivularis в България
UTM карта на известното разпространение на Neptis rivularis в България.