English · Български

Pyrgus cacaliae

(Rambur, [1839])
Статут — Ендемичен вид

Ареалът на вида е ограничен в Централна и югоизточна Европа. В България е съобщаван от Стара планина, Витоша, Рила и Пирин от 1700 (Платото, Витоша) (Буреш & Тулешков, 1930: 189) до 2800 m (вр. Вихрен, Пирин) (Krzywicki, 1981: 45).


Находища:

FM92: Сини връх, Пирин, Благоевградско: 2200—2500 m (Drenowski, 1920: 245) • FM92: вр. Вихрен, Пирин, Благоевградско, 41.800N, 23.370E: 2800 m (Krzywicki, 1981: 45) • FM96: Илийна река, Рила, Кюстендилско: 2000—2200 m (Abadjiev, 2001: 36) • FM97: [Додов вр.], Рила, Кюстендилско: 2200 m (Буреш & Тулешков, 1930: 189) • FM97: седл. Топилата, Рила, Кюстендилско: 2450 m (Abadjiev, 1991: 31) • FN81: Платото, Витоша, Софийско: 1700—2285 m (Буреш & Тулешков, 1930: 189) • FN82: Боянски водопад, Витоша, Софийско (Дряновски, 1904: 255) • GM01: вр. Куклите, Пирин, Благоевградско: [2500 m] (Lehmann, 1990: 122) • GM07: вр. Попова капа, Рила: 7000 ft (Nicholl, 1900: 65) • GM16: пр. Джанка, Рила: 2600 m (Abadjiev, 2001: 36) • GM16: х. Грънчар, Рила: 2500 m (Буреш & Тулешков, 1930: 189) • GM17: вр. Алеко, Рила: 2600 m (Abadjiev, 2001: 36) • GM17: рид Маркуджика, Рила: 2300—2400 m (Abadjiev, 2001: 36) • GM17: вр. Мусала, Рила: 2000—2500 m (Буреш & Тулешков, 1930: 189) • GM17: вр. Шатър, Рила, Софийско: 2000—2500 m (Буреш & Тулешков, 1930: 189) • GM17: цирк. Шатърски езера, Рила, Софийско: 2000—2500 m (Буреш & Тулешков, 1930: 189) • GM17: Студения рид, Рила, Софийско: 2000—2500 m (Буреш & Тулешков, 1930: 189) • GM27: местн. Белмекен, Рила, Софийско: 2200—2300 m (Abadjiev, 2001: 37).


UTM карта на известното разпространение на Pyrgus cacaliae в България
UTM карта на известното разпространение на Pyrgus cacaliae в България.