English · Български

Nymphalis xanthomelas

(Esper, [1781])
Статут — Червена книга на европейските дневни пеперуди CORINE биотопи

Ареалът включва Източна Европа, Турция, Централна Азия, Китай, Корея и Япония. У нас е съобщаван като обикновен вид в миналото; до 2914 m (Пирин: Вихрен) (Buresch, 1918: 142). Няма нови данни. Включен като уязвим в Червена книга на европейските дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 158).


Находища:

FM72: гара Кресна, Кресненски пролом, Благоевградско, 41.7333N, 23.1500E: [232 m] (Buresch, 1918: 142) • FM76: гр. Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.1333E: [593 m] (Йоакимов, 1899: 860) • FM78: гр. Дупница, Кюстендилско, 42.2667N, 23.1167E: [535 m] (Йоакимов, 1899: 860) • FM92: вр. Вихрен, Пирин, Благоевградско, 41.800N, 23.370E: 2810 [2914] m (Buresch, 1918: 142) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Йоакимов, 1899: 860) • FN82: Драгалевски манастир, Витоша, Софийско (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • FN91: с. Панчарево, Софийско, 42.6N, 23.417E: [650 m] (Rebel, 1903: 166) • FN92: София (Лозенец) (Bachmetjew, 1896—1897 (1896): 166) • FN94: гара Ромча, Искърски пролом, Софийско (Сливов, 1968: 147) • GL09: гр. Мелник, Благоевградско, 41.517N, 23.4E: [300 m] (Буреш & Илчев, 1921: 72) • GM02: вр. Вихрен, Пирин, Благоевградско, 41.800N, 23.370E: [2000 m] (Буреш & Илчев, 1915: 174) • GM03: р. Бъндерица, Пирин, Благоевградско (Abadjiev, 2001: 260) • GM07: местн. Овнарско, Рила (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • GM18: местн. Пашиница, Рила, Софийско (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • GM39: с. Стамболово, Софийско, 42.4N, 23.817E: [500 m] (Илчев, 1913: 93) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • GM49: Бенковски, Средна гора (Илчев, 1913: 93) • GN01: Германски манастир, Софийско (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • GN02: Врана, Софийско (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • KG53: Камен проход, Родопи (Буреш, 1925: 32) • KG61: гр. Доспат, Родопи, Смолянско, 41.7N, 24.117E: [1000 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • KG64: гр. Батак, Родопи, Пазарджишко, 41.95N, 24.21667E: [800 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • KG66: Чепинска река, Родопи (Буреш, 1939: 146) • KG77: гр. Пазарджик, 42.2N, 24.333E: [200 m] (Буреш, 1912: 44) • KG95: гр. Кричим, Пазарджишко, 42.05N, 24.467E: [100 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • KG95: Въча, Родопи (Буреш, 1939: 146) • KH60: гр. Панагюрище, Пазарджишко, 42.5N, 24.183E: [500 m] (Дириманов & Шикренов, 1962: 225) • LG01: вр. Мургавец, Родопи, Смолянско (Илчев, 1915: 164) • LG02: гр. Чепеларе, Родопи, Смолянско, 41.733N, 24.683E: [1000 m] (Илчев, 1915: 164) • LG16: гр. Пловдив, 42.15N, 24.75E: [100 m] (Буреш, 1912: 44) • LG16: гр. Пловдив (Острова), 42.15N, 24.75E: [100 m] (Buresch, 1909: 18) • LH87: гр. Велико Търново, 43.086N, 25.656E: [100 m] (Тулешков, 1930: 132) • MG05: гр. Симеоновград, Хасковско, 42.033N, 25.833E: [100 m] (Буреш, 1912: 44) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • MJ15: гр. Русе, 43.856N, 25.971E (Ковачев, 1898: 23) • MJ61: гр. Разград, 43.567N, 26.517E: [200 m] (Маркович, 1909: 8) • MJ62: гара Разград (Маркович, 1909: 8) • NG44: гр. Малко Търново, Бургаско, 41.983N, 27.533E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • NG46: с. Калово, Бургаско, 42.133N, 27.533E: [200 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • NG75: с. Бродилово, Бургаско, 42.083N, 27.85E (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • NH22: гр. Айтос, Бургаско, 42.7N, 27.25E: [50 m] (Илчев, 1923: 50) • NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E (Буреш & Тулешков, 1929: 194) • NH78: гр. Варна, 43.183N, 27.9E (Rebel, 1903: 166) • NJ16: местн. Каракуз, Силистренско (Тулешков, 1955: 350).


UTM карта на известното разпространение на Nymphalis xanthomelas в България
UTM карта на известното разпространение на Nymphalis xanthomelas в България.