English · Български

Glaucopsyche alexis
Glaucopsyche alexis (фото: С. Бешков, 1 април 2007).

Glaucopsyche alexis

(Poda, 1761)
Статут — Червена книга на европейските дневни пеперуди

Среща се в Алжир, Тунис, Европа до Централна Азия и Амур. У нас е широко разпространен до 1500 m (Витоша: Драгалевски манастир) (Abadjiev, 2001: 132). Включен като уязвим в Червена книга на Европейските дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 121).


Находища:

FL87: х. Беласица, Благоевградско: 800—1600 m (Сливов & Несторова, 1988: 118) • FL88: х. Беласица, Благоевградско: ≤ 800 m (Сливов & Несторова, 1988: 118) • FL89: Огражден пл., Благоевградско, 41.5167N, 23.1833E: 300—700 m (Ganev, 1986: 95) • FM37: с. Ново Село, Осоговска пл., Кюстендилско, 42.1961N, 22.6794E: [1116 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • FM39: с. Ръждавица, Земенски пролом, Кюстендилско, 42.3883N, 22.7094E: [637 m] (Abadjiev, 2001: 132) • FM39: гара Скакавица, Земенски пролом, Кюстендилско, 42.4186N, 22.6553E: [650 m] (Ganev, 1983a: 85) • FM46: с. Страдалово, Кюстендилско, 42.1275N, 22.7567E: 800 m (Abadjiev, 2001: 133) • FM47: с. Пелатиково, Кюстендилско, 42.1767N, 22.7736E: [812 m] (Abadjiev, 2001: 133) • FM72: с. Горна Брезница, Благоевградско, 41.7500N, 23.1167E: [498 m] (Илчев, 1921: 97) • FM72: гара Кресна, Кресненски пролом, Благоевградско, 41.7333N, 23.1500E: [232 m] (Krzywicki, 1981: 42) • FM72: гара Кресна (З), Кресненски пролом, Благоевградско, 41.7333N, 23.1500E: [232 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • FM72: Ощавска р., Кресненски пролом, Благоевградско: [250 m] (Илчев, 1921: 97) • FM73: гара Черниче, Кресненски пролом, Благоевградско, 41.8500N, 23.1333E: [274 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • FM73: Черниче — Мечкул, Благоевградско, 41.8500N, 23.1333E: [274 m] (Buresch, 1918: 273) • FM73: с. Крупник, Благоевградско, 41.8500N, 23.1167E: 800 m (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Krzywicki, 1981: 42) • FM97: местн. Кирилова поляна, Рила, Кюстендилско: [1300 m] (Nicholl, 1900: 64) • FN82: Драгалевски манастир, Витоша, Софийско: 900—1000 m (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • FN82: София (Княжево): [800 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • FN86: с. Искрец, Софийско, 42.98333N, 23.25E: [500 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • FN91: с. Панчарево, Софийско, 42.6N, 23.417E: [650 m] (Abadjiev, 1999: 283) • FN92: София (Лозенец) (Rebel, 1903: 194) • GL09: гр. Мелник, Благоевградско, 41.517N, 23.4E: [300 m] (Krzywicki, 1981: 42) • GL29: с. Парил, Благоевградско, 41.433N, 23.683E: 1000 m (Abadjiev, 2001: 133) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Straubenzee, 1933: 35) • GM45: гр. Велинград, Родопи, Пазарджишко, 42.017N, 24E: [700 m] (Krzywicki, 1981: 42) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • GN01: с. Герман, Софийско, 42.617N, 23.417E: 950 m (Abadjiev, 2001: 133) • KG75: гр. Пещера, Родопи, Пазарджишко, 42.03333N, 24.3E: [400 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • KG86: с. Огняново, Пазарджишко, 42.133N, 24.417E: [150 m] (Тулешков, 1965: 194) • KG95: гр. Кричим, Пазарджишко, 42.05N, 24.467E: [100 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • LG24: Бачковски манастир, Родопи, Пловдивско (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • LG25: Асенова крепост, Пловдивско (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • LG25: гр. Асеновград, Пловдивско, 42.017N, 24.867E: [200 m] (Abadjiev, 2001: 133) • LG89: гр. Стара Загора, 42.433N, 25.642E: [200 m] (Тулешков, 1965: 194) • LH17: гр. Ловеч, 43.133N, 24.717E: [100 m] (Иванов, 1926: 217) • LH22: гр. Карлово, Пловдивско, 42.633N, 24.8E: [400 m] (Haig-Thomas, 1936: 138) • LH31: гр. Калофер, Пловдивско, 42.617N, 24.983E: [600 m] (Krzywicki, 1981: 42) • LH87: гр. Велико Търново, 43.086N, 25.656E: [100 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • LJ63: гр. Свищов, Великотърновско, 43.623N, 25.354E: [50 m] (Недялков, 1909: 128) • MF38: с. Сив кладенец, Хасковско, 41.40889N, 26.15944E: [50 m] (Abadjiev, 2001: 133) • MH42: гр. Сливен (Абланово) (Abadjiev, 2001: 133) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Nicholl, 1900: 30) • MH43: местн. Батмиш, Сливенско (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • MH68: рез. Дервиша, Шуменско (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • MJ15: гр. Русе (Образцов чифлик) (Ковачев, 1898: 22) • MJ61: гр. Разград, 43.567N, 26.517E: [200 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • MJ62: местн.Чуката, Разградско (Abadjiev, 2001: 134) • MJ62: гара Разград (Маркович, 1909: 13) • MJ71: с. Самуил, Разградско, 43.517N, 26.75E: [300 m] (Маркович, 1909: 13) • NG39: местн. Пода, Бургаско (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • NG44: гр. Малко Търново, Бургаско, 41.983N, 27.533E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • NH30: гр. Бургас (Горно Езерово) (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • NH30: гр. Бургас (Меден рудник) (Буреш & Тулешков, 1930: 175) • NH72: н. Емине, Бургаско (Буреш, 1930: 234) • NH88: резиденция Евксиноград, Варненско (Буреш, 1930: 234) • NJ90: гр. Балчик, Добричко, 43.383N, 28.167E: [50 m] (Caradja, 1930: 14) • NJ90: Тузлата, Добричко (Abadjiev, 2001: 134).


UTM карта на известното разпространение на Glaucopsyche alexis в България
UTM карта на известното разпространение на Glaucopsyche alexis в България.