English · Български

Lycaena ottomanus
Lycaena ottomanus (фото: С. Бешков, 2006).

Lycaena ottomanus

(Lefebvre, [1830])
Статут — Червена книга на европейските дневни пеперуди Ендемичен вид

Ареалът на вида е ограничен в южните Балкани и Турция. В България се среща в ниските части на югозапад и югоизток. Включен като уязвим в Червена книга на Европейските дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 106).


Находища:

FL88: х. Беласица, Благоевградско: ≤ 800 m (Сливов & Несторова, 1988: 117) • FM72: с. Горна Брезница, Благоевградско, 41.7500N, 23.1167E: [498 m] (Илчев, 1921: 87, 95) • FM80: гр. Сандански, Благоевградско, 41.5667N, 23.2833E: [296 m] (Abadjiev, 2001: 102) • MF38: с. Сив кладенец, Хасковско, 41.40889N, 26.15944E: [50 m] (Beshkov, 1995: 202) • MG11: х. Арда, Хасковско (Beshkov, 1995: 202) • NG17: с. Варовник, Бургаско, 42.217N, 27.233E: [300 m] (Abadjiev, 2001: 103) • NG26: с. Близнак, Бургаско, 42.167N, 27.3E: [300 m] (Abadjiev, 2001: 103) • NG39: местн. Пода, Бургаско (Чорбаджиев, 1915: 19) • NG44: гр. Малко Търново, Бургаско, 41.983N, 27.533E: [300 m] (Илчев, 1924: 175) • NG48: с. Ясна поляна, Бургаско, 42.3N, 27.633E: [50 m] (Krzywicki, 1981: 40) • NG49: парк Росенец, Бургаско (Abadjiev, 2001: 103) • NG56: с. Кондолово, Бургаско, 42.1N, 27.683E: [300 m] (Krzywicki, 1981: 40) • NG58: с. Веселие, Бургаско, 42.333N, 27.633E: [50 m] (Krzywicki, 1981: 40) • NG66: гр. Царево, Бургаско, 42.16667N, 27.85E: [0 m] (Krzywicki, 1981: 40) • NG67: гр. Китен, Бургаско, 42.233N, 27.783E (Krzywicki, 1981: 40) • NG68: гр. Приморско, Бургаско, 42.267N, 27.767E: [0 m] (Krzywicki, 1981: 40) • NG76: гр. Ахтопол, Бургаско, 42.1N, 27.95E: [0 m] (Илчев, 1924: 175) • NG84: с. Резово, Бургаско, 41.983N, 28.033E: [0 m] (Abadjiev, 2001: 103) • NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E (Rebel, 1903: 184) • NH30: гр. Бургас (Горно Езерово) (Чорбаджиев, 1915: 19) • NH30: гр. Бургас (Меден рудник) (Abadjiev, 2001: 103).


UTM карта на известното разпространение на Lycaena ottomanus в България
UTM карта на известното разпространение на Lycaena ottomanus в България.