English · Български

Erebia gorge

(Hübner, [1804])
Статут — Ендемичен вид

Ендемичен вид; среща се по високите планини на южна Европа. У нас само във високите части на Рила и Пирин на 2100 (Пирин: Вихрен) (Abadjiev, 2001: 206) — 2900 m (Рила: Мусала) (Дряновски, 1909б: 634).


Находища:

FM92: цирк. Казана, Пирин, Благоевградско: [2400 m] (Varga & Slivov, [1977]: 172) • GM02: вр. Вихрен, Пирин, Благоевградско, 41.800N, 23.370E: 2200—2600 m (Buresch, 1918: 225) • GM16: пр. Джанка, Рила (Abadjiev, 1995: 135) • GM16: вр. Суха вапа, Рила (Varga & Slivov, [1977]: 172) • GM17: вр. Алеко, Рила: 2600 m (Abadjiev, 2001: 206) • GM17: вр. Мусала, Рила: 2900 m (Дряновски, 1909б: 634) • GM17: цирк. Мусаленски езера, Рила: 2500 m (Abadjiev, 2001: 206) • GM17: вр. Овчарец, Рила: 2350 m (Дряновски, 1909б: 634).


UTM карта на известното разпространение на Erebia gorge в България
UTM карта на известното разпространение на Erebia gorge в България.