English · Български

Достъпност


Стараем се да бъдем отговорни при осъществяването на всички необходими настройки, за да направим нашия сайт достъпен. Клавиатурните команди са предназначени за хора, които изпитват трудност при работа с посочващи устройства, като мишка. По-долу е описанието на тези клавиатурни команди, които могат да бъдат използвани на този сайт:

1 — Начална страница.
2 — Въведение.
3 — Карта на сайта.
4 — Целеви видове.
5 — Райони.
6 — Литература.
9 — За контакти.
0 — Достъпност и клавиатурни команди (тази страница).
L — Смяна на езика.

В зависимост от вашия браузър, използвайте клавиатурните команди както следва:

IBM PC
Firefox, Mozilla 1.6 и по-висока, Netscape 6 и по-висока — натиснете едновременно клавиши alt и цифрата/буквата.
Microsoft Internet Explorer 5 и по-висока — натиснете едновременно клавиши alt и цифрата/буквата, след това натиснете клавиш enter.

Mac
Apple Safari, Firefox — натиснете едновременно клавиши ctrl и цифрата/буквата.