English · Български

Boloria eunomia
Boloria eunomia (фото: С. Бешков, 2006).

Boloria eunomia

(Esper, 1800)
Статут — CORINE биотопи

Локален в Европа, Русия, Монголия, Китай, Сахалин и Северна Америка. Рядък в България; разпространението му се ограничава на Стара планина. Намиран на височина от 1600 (Ботев) (Дряновски, 1928: 72) — 2200 m (Голям Купен) (Beshkov, 1995: 202).


Находища:

LH13: вр. Левски, Стара планина (Дряновски, 1930а: 22) • LH22: х. Левски, Стара планина: 1800 m (Beshkov, 1995: 202) • LH22: вр. Равнец, Стара планина: 1600—1900 m (Дряновски, 1930а: 22) • LH23: вр. Ботев, Стара планина: 1600—1900 m (Дряновски, 1928: 72) • LH23: вр. Голям Купен, Стара планина: 2200 m (Beshkov, 1995: 202) • LH23: вр. Жълтец, Стара планина: 2100 m (Beshkov, 1995: 202).


UTM карта на известното разпространение на Boloria eunomia в България
UTM карта на известното разпространение на Boloria eunomia в България.