English · Български

Maculinea alcon
Maculinea alcon (фото: С. Бешков, 2006).

Maculinea alcon

([Denis & Schiffermüller], 1775)
Статут — Червена книга на европейските дневни пеперуди CORINE биотопи

Ареалът на вида е ограничен в северна Испания, Централна и Източна Европа. В България рядък и предимно в планините до 2100 m (Родопи: Карлък) (Буреш & Тулешков, 1930: 176). Включен като уязвим в Червена книга на Европейските дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 137).


Находища:

FM38: гр. Кюстендил, 42.2839N, 22.6911E: [513 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • FM39: гара Скакавица, Земенски пролом, Кюстендилско, 42.4186N, 22.6553E: [650 m] (Ganev, 1983a: 85) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Rebel, 1903: 194) • FM97: местн. Кирилова поляна, Рила, Кюстендилско: [1300 m] (Nicholl, 1900: 64, 65) • FN82: Драгалевски манастир, Витоша, Софийско (Дряновски, 1907а: 8) • FN82: София (Княжево): [800 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • FN92: София (Лозенец) (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • GL28: Хамбар дере, Славянка, Благоевградско: 1400 m (Abadjiev, 2001: 136) • GM03: р. Бъндерица, Пирин, Благоевградско: 1600 m (Buresch, 1918: 273) • GM03: гр. Банско, Пирин, Благоевградско, 41.839N, 23.5E: [700 m] (Krzywicki, 1981: 42) • GM04: гр. Разлог, Благоевградско, 41.89N, 23.479E: [700 m] (Krzywicki, 1981: 42) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • GM18: р. Сливница, Рила, Софийско (Abadjiev, 2001: 136) • GM18: местн. Варника, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Graves, 1928: 81) • GM34: р. Аландере, Родопи, Пазарджишко (Маркович, 1910: 86) • GM35: с. Абланица, Родопи, Пазарджишко, 41.98333N, 23.96667E: [1000 m] (Маркович, 1910: 86) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Nicholl, 1900: 68) • GM45: гр. Велинград, Родопи, Пазарджишко, 42.017N, 24E: [700 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • GM46: Елин връх, Родопи, Пазарджишко (Маркович, 1910: 86) • GN01: Германски манастир, Софийско (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • KG91: вр. Карлък, Родопи, Смолянско: 2187 m [sic] (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • LG13: мина Персенк, Родопи: [900 m] (Ganev, 1983b: 58) • LH63: Шипченски проход, Старозагорско: 1300—1400 m (Abadjiev, 2001: 136) • MH13: вр. Чумерна, Стара планина, Сливенско: 1500 m (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • MH43: вр. Чаталка, Стара планина, Сливенско (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • MH43: местн. Кутелка, Сливенско: [900 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • MJ74: местн. Сборяново, Разградско (Буреш & Тулешков, 1930: 176).


UTM карта на известното разпространение на Maculinea alcon в България
UTM карта на известното разпространение на Maculinea alcon в България.