English · Български

Agriades dardanus
Agriades dardanus (фото: M. Rowlings, юли 2004).

Agriades dardanus

(Freyer, [1844])
Статут — CORINE биотопи

Ареалът на вида включва Балканите и Турция. Изключително рядък в България; среща се на 1800—2100 m в Южен Пирин и Славянка (Abadjiev, 2001: 144).


Находища:

GL18: [Гоцев връх], Славянка, Благоевградско: 2100 m (Тулешков, 1931: 191) • GL18: Шабран връх, Славянка, Благоевградско: 2100 m (Тулешков, 1931: 191) • GL28: [Голям Царев връх], Славянка, Благоевградско: 1800—2000 m (Дряновски, 1930г: 112) • GM10: вр. Орелек, Пирин, Благоевградско: 1900 m (Abadjiev, 2001: 144).


UTM карта на известното разпространение на Agriades dardanus в България
UTM карта на известното разпространение на Agriades dardanus в България.